Soutěž…!!! Klikněte SEM

Květen 2009

Přírodopis - hmyz

31. května 2009 v 14:06 | Girls |  Referáty
Srpice (Mecoptera)
Srpice obecná-Panorpa Communis2.jpg

Jejich hlava je protažená v srpovitý rypáček,na jeho konci je kousací ústní ústrojí.Mají 2 páry úzkých blanitých skvrnitých křídel s bohatou žilnatinou.Charakteristická jsou mnohočlánkovitá tykadla a velké složené oči.Živí se převážně uhynulým hmyzem.Zástupcem je SRPICE OBECNÁ.

Dvoukřídlí (Diptera)

Tento řád má plně vyvinutý pouze první pár křídel,druhý je zakrnělý a přeměněn v kyvadélka,která plní funkci rovnovážného ústrojí.Ústní ústrojí je bodavě sací nebo lízací a larvy jsou beznohé.Mají 1 pár složených očí a 3 jednoduchá očka.


KOMÁR (Culicidae)-mají tenký sosák a dlouhá tykadla a jejich
komar_pisklavy02.jpg

MUCHNIČKY (Simuliidae) samice napadají obratlovce a sají krev

PAKOMÁŘI (Chironomidae)
-potravu vůbec nepřijímají a jejich larvy všech tří skupin se vyvíjejí ve
vodě

OVÁDI (Tabanidae)
-mají zesílený sosák a krátká tykadla
-napadají obratlovce,jejich larvy jsou dravé až všežravé

-sosák s masitým polštářkovitým zakončením a krátká tykadla mají:

MOUCHY (Muscidae)
MASAŘKY (Sarcophagidae)
KUKLICE (Tachynidae)
OCTOMILKY (Drosophilidae)

-mají velmi široké spektrum potravy:živí se rostlinnými šťávámumtkáněmi zdechln,výkaly a některé druhy cizopasí

Blechy (Siphonaptera)

-jsou druhotně bezkřídlí vnější paraziti ptáků a savců
-mají bočně zploštělé tělo a zadní nohy skákacího typu
-ústním ústrojím sacího typu dokáží proříznout i poměrně silnou kůži hostitele a živí se jeho krví
-jednoduchá stavba oka
-jejich larvy jsou beznohé a živí se organickými zbytky
zástupci:BLECHA OBECNÁ
BLECHA MOROVÁ,PSÍ,KOČIČÍ,PÍSEČNÁ,SLEPIČÍ…

Chrostíci (Trichoptera)
Trichoptera sp. (chrostík)
-mají dopředu směřující tykadla,která u některých druhů můžou až přesahovat délku vlastního těla
-nenápadně zbarvená křídla,porostlá dlouhými chlupy
-dospělí jedinci se živí lízaním květního nektaru,larvy žijí ve vodě,kde si stavějí rourkovité schránky z kamínků,jehličí,trávy či drobných ulit,živí se detritem a odbourávají org.látky ve vodě,larvy některých druhů mohou být dravé
CHROSTÍK VELKÝ

Motýli (Lepidoptera)

-patří k nejnápadněji zbarvenému hmyzu
-mají dva páry často pestře zbarvených křídel porostlých šupinkami,které se překrývají
-ústní ústrojé je u většiny spirálně stočený sosák
-dospělí jedinci se živí hlavně květním nektarem
-larvy motžli-housenky požírají rostlinné tkáně nebo jiné organické látky

BABOČKY A PERLETOVCI
-velcí motýli s pestře zbarvenými křídli
-jejich chlupaté housenky jsou nenápadně zbarveni


babočka paví oko babočka kopřivová


OTAKÁRCI
-patří mezi nejatraktivnější druhy
-jejich křídla mají výraznou kresbu,zadní pár vybíhá v
ostruhovitý výběžek
-housenky jsou téměř lysé,pestře zbarvené


OKÁČI
-hnědě zbarvená křídla a na nich kresbu se vzorem ok
-jsou to motýli luk a řídkých lesů

BĚLÁSCI A ŽLUTÁSCI
-bíle nebo žlutě zbarvená křídla s černými skvrnami

bělásek řeřichový

MODRÁSCI
-svrchní plocha křídel modrásků může být zbarvená modře,ale i
sytě žlutě nebo červeně
-spodní plocha mívá odlišné zbarvení
-housenky žijí určitou dobu v mraveništích,kde se nechávají od
mravenců krmit nebo naopak požírají mravenčí larvy či kukly

modrásek hnědoskvrný

OBALEČI
-drobní až středně velcí motýli s hnědě nebo zeleně zbarvenými křídli
-jejich zelené housenky se živí listy,výhonky ale i květy
-mají snovací žlázy a často vytvářejí zápředky
-spolu s píďalkami jsou aktivnější spíše za soumraku

PÍDALKY
-nenápadní drobní motýlové se skvrnitými křídlami
-jejich zelené nebo žluté housenky mají pouze dva páry panožek
a pohybují se tzv. píďalkovitým pohybem

MOLI
-pronikají do domácností
-jsou velmi drobní,jejich housenky,požírají bavlnu,vlnu,kožešiny,
zásoby potravin a jiné org.látky

LIŠAJOVÉ
-nápadní a velcí motýli,létají i v noci
-přední křídla jsou úzká a hrotitá,zadní výrazně menší než
přední
-housenky mají na hřbetě zadečku zahnutý výrůstek

MŮRY
-také noční motýli
-nenápadně zbarvená křídla skládají naplocho na zadeček
-někteří velká hřebenitá tykadla
-registrují ultrazvuk a tím často unikají netopýrům

modrásek jetelový 2.jpgModrásek jetelový
nodrásek jehlicový .jpgModrásek jehlicový
Žluťásek čičorečkový.jpgŽlutásek čičorečkový
Bělásek zelný .jpgBělásek zelný
Babočka paví oko.jpgBabočka paví oko
Babočka admirál.jpgBabočka admirál

Fyzika - Benzínové motory

31. května 2009 v 14:03 | Girls |  Referáty
BENZINOVÉ MOTORYPočátkem dvacátého století způsobil vynález benzinového motoru revoluci v dopravě. Vozidla s benzinovými motory brzy ze silnic vytlačila vozidla na parní či plynový pohon. A ve vzduchu létala letadla poháněná benzinovými motory až do doby, kdy se objevil motor tryskový.
Benzinové motory jsou motory s vnitřním spalováním. Uvnitř těchto motorů se spaluje palivo a tím získává energie potřebná k pohybu. V benzinovém motoru se mísí benzinové páry se vzduchem a tato směs se zapaluje jiskrou. Tato směs hoří tak rychle, že vlastně vybuchuje a vzniklé plyny se velice rychle rozpínají (expandují). U většiny benzinových motorů tato expanze pohybuje pístem ve válci a pohyb pístu se používá k otáčení hřídele a tím k přeměně vratného pohybu na rotační. Rotační benzinové motory nemají jednotlivé válce, ale plyny vzniklé spalováním otáčejí přímo rotorem.

Dvoudobé motory
Nejjednodušší typ válcového benzinového motoru je dvoudobý motor používaný v některých malých autech, ve většině motocyklů a v sekačkách na trávu. Každý píst pracuje ve dvou dobách. Nejprve se pohybuje nahoru, přičemž stlačuje směs paliva a vzduchu v prostoru nad pístem. Současně je do prostoru pod pístem nasávána další dávka zápalné směsi. Stlačená směs se zapálí elektrickou jiskrou a plyny vzniklé výbuchem tlačí píst zpět do spodní části válce. Při svém pohybu dolů vytlačuje píst čerstvou dávku směsi paliva a vzduchu přepouštěcím kanálem do prostoru nad pístem. Tato čerstvá směs vytlačí výfukové plyny ven výfukovým kanálem a sama je stlačena opětným pohybem pístu nahoru.
V horní poloze zablokuje píst výfukový kanál, aby rozpínající se plyny nemohly uniknout. Jakmile dosáhne píst dolní polohy, kanál se otevře. Poloha pístu rovněž kontroluje sací kanál a přepouštěcí kanál.
Píst svým pohybem nahoru a dolů otáčí tzv. klikovou hřídelí. K ní je připevněn těžký setrvačník, který se otáčí i poté, co píst dosáhl své nejnižší polohy. Setrvačník tak převádí energii z dolů se pohybujícího pístu na plynulý, nepřetržitý pohyb a nutí píst k pohybu vzhůru v druhé části každého cyklu.
Výroba dvoudobých motorů je poměrně levná. Motory samotné jsou však málo účinné při přeměně energie paliva v energii pohybu. Proto většina velkých motorů pracuje v účinnějším čtyřdobém cyklu.

Čtyřdobé motory
U čtyřdobého motoru pracuje každý píst na čtyři doby. V první době zvané sání se píst pohybuje směrem dolů a nasává směs paliva a vzduchu do prostoru nad pístem. Potom se píst pohybuje nahoru a směs se stlačuje. Tato druhá doba se nazývá komprese. Stlačená směs se pomocí jiskry zapálí a výbuch stlačí píst dolů. Podle toho se třetí doba nazývá výbuch. Píst pak ještě jednou jde nahoru a vytlačí výfukové plyny ven z prostoru válce. Čtvrtá doba se nazývá výfuk. Potom se jednotlivé doby znovu opakují.
Čtyřdobý motor je sice účinnější než motor dvoudobý, přesto ale dokáže přeměnit pouze o něco více než třetinu energie paliva v energii pohybovou. Zbytek energie je nevyužitý. Hlavní problém spočívá ve vratném pohybu pístu tam a zpět. Píst neustále zrychluje na vysokou rychlost jedním směrem, potom směr obrátí a zrychluje druhým směrem. Každý pohyb pístu nahoru a dolů několikatisíckrát za minutu spotřebuje část energie dodávané palivem.

Rotační motory
Ve snaze zvýšit účinnost se zkoušejí různé konstrukce motoru, který by měl méně vratných částí. K nejznámějšímu z nich patří Wankelův rotační motor. Pracuje na stejném principu motor čtyřdobý pístový. Skládá se z trojstranného rotoru, který se excentricky otáčí kolem pevného ozubeného hřídele nahrazujícího klikový hřídel a tím ho roztáčí. Jak každá strana rotoru míjí sací kanál, nasává směs benzinových par se vzduchem. Rotor tuto směs následně stlačí a jiskra ji zapálí. Vybuchující plyny otáčejí rotorem a odcházejí výfukovým kanálem.
V roce 1964 se objevila první generace Mazdy RX-7, což byl první sériový vůz vybavený Wankelovým motorem s nadějemi, že právě tento druh motoru spotřebu paliva značně sníží. Ukázalo se však, že Wankelův motor má své vlastní problémy, zvláště opotřebení lišt rotoru, což vede k pronikání plynů mezi lištami rotoru a jeho skříní z komory do komory. Koncepty této japonské automobilky vybavené Wankelovými motory druhé generace však ukazují, že možnosti těchto motorů nebyly zatím zdaleka využity.

Fyzika - Alternativní paliva a hybridní pohon

31. května 2009 v 13:58 | Girls |  Referáty
Alternativní paliva a hybridní pohon

Ještě nedávno platil turbodmychadlem přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikem nafty za vrchol šetrného zacházení s palivem. Dnes už ho vystřídal vysokotlakový vstřik technikou společného potrubí (common rail) nebo vstřikovací systém čerpadlo - tryska pracující separátně pro každý z pracovních válců vznětového motoru, do kterého je tato jednotka také integrována. Bohužel žádný z nových technických principů neodstraňuje hrozbu dne, kdy dojde k vyčerpání všech zásob fosilních paliv, pouze ho jenom oddaluje.

Bionafta
Již dnes je zřejmé, že spalovat ropu je značný luxus, protože ta bude jednou chybět chemickému průmyslu, který je na ní závislý. Vznětové motory dnes mohou jezdit na chemicky připravené palivo například z řepky olejné, které známe pod názvem bionafta. Dokonce má při hoření proti klasické naftě přednosti projevující se například v menším množství škodlivin ve výfuku. Bionafta však problém řeší jenom částečně, protože pěstování monokultur na obrovských plochách je možné jenom v odlehlých částech světa.

Elektrický proud
Téměř stejně starý jako automobil se spalovacím motorem je elektromobil. Ten ale dodnes daleko nepokročil a zatím není schopen nahradit značně komfortnější zacházení s automobilovou klasikou reprezentovanou spalovacím motorem. Těžké akumulátory se dobíjejí celé hodiny a akční rádius přesahující jen mimořádně vzdálenost 100 km je naprosto nedostačující. Elektrická energie se sice nechá získávat bez škodlivých emisí z takových zdrojů, jako jsou slunce, vítr nebo voda, ale také sluneční elektrárny nebo větrná pole se realizují jenom s obtížemi.

Zemní plyn
Za perspektivní alternativní palivo, které se nechá dobře využít v jenom lehce upraveném zážehovém motoru, je zemní plyn. Jeho světové zásoby jsou tak obrovské, že k jejich vyčerpání by mohlo dojít teprve asi za více než 150 let. Aplikace je možná ve stlačené formě CNG (Compressed Natural Gas) nebo jako zkapalněné palivo LNG (Liquefied Natural Gas). Ale také zemní plyn je fosilním palivem, při jehož hoření se uvolňují škodliviny, byť v daleko menším množství. Použitím katalyzátoru má však vůz s motorem na zemní plyn šanci splnit kalifornský emisní standard pro automobily s mimořádně nízkými emisemi ULEV (Ultra-Low-Emission-Vehicles). Ten odpovídá elektromobilu s přihlédnutím na vznik emisí při výrobě elektrického proudu.

Vodík
Zkušenosti získané provozem automobilů jezdících na zemní plyn slouží k vývoji perspektivních vozidel s vodíkovým pohonem. Zacházení s vodíkem je ještě problematičtější a má dokonce ještě větší energetické nároky. Při jeho zkapalňování se musí zchladit na teplotu -253 °C. Pro transport a skladování vodíku přichází prakticky v úvahu jenom jeho kapalná forma, nicméně i ta je pro tankování choulostivá, takže musí být prováděno robotem. Bohužel samotná výroba vodíku je náročná na elektrickou energii, ale zato vyrábět ho je možné v neomezeném množství. K přednostem vodíku patří, že jediným produktem jeho hoření je vodní pára.

Propan-butan
V současnosti je nejrozšířenějším alternativním palivem propan-butan (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Je to směs uhlovodíků získaná jako vedlejší produkt rafinace ropy. Tento plyn je možné ochlazením nebo stlačením převést do kapalného stavu, ve kterém má malý objem. Přestavba zážehového motoru na pohon LPG je velice jednoduchá. Propan-butan však otázku paliva pro budoucí automobily neřeší.


Palivové články
Perspektivu naopak mají palivové články, což není nic jiného nežli zdroj elektrického proudu přímo ve vozidle poháněném elektromotorem. Zatím omezujícím faktorem tohoto druhu pohonu je hlavně cena palivových článků, v nichž za specifických okolností vzniká elektrochemickou reakcí vodíku s kyslíkem elektrický proud.


Hybridní pohon
Po přechodnou dobu by měly najít uplatnění hybridní poháněcí soustavy. Cílem je takové jejich propojení, aby se využilo co nejvíce z jejich specifických předností. Zatímco dosud se jednalo o studie nebo prototypy ukazující možnosti realizace různě řešených projektů, dnes už si hybridní automobily našly cestu i do výroby.

Audi Duo
V malé sérii začala vyrábět hybridní vůz automobilka Audi v roce 1996. Jedná se o již třetí generaci vozu nazvaného Audi Duo, když první dvě vycházely z pohonu všech kol quattro a poslední dala přednost pohonu kol předních. U karosářsky shodného vozu se sériovým kombíkem je kombinován vznětový motor 1,9 l s přímým vstřikem nafty TDI s elektromotorem 22 kW. Audi Duo je řešen poměrně jednoduše a vlastně záleží jenom na řidiči, jaký ze tří jízdních režimů zvolí. Základem je hybridní pohon řízený podle vyžadovaného výkonu automaticky mezi spalovacím motorem a elektromotorem. Další dva režimy se týkají pohonu čistě elektrického nebo zprostředkovaného spalovacím motorem. Zatímco s plnou nádrží může Audi Duo ujet až 600 km, olověné akumulátory v prohlubni náhradního kola jsou schopné vydat energii na ujetí 50 km. Pak je třeba akumulátory z externího zdroje dobít. V Ingolstadtu, sídle automobilky Audi, dokonce ve stanici získávají elektrickou energii ze solárních panelů. Přechod z jednoho na druhý pohon v hybridním režimu je samočinný, jinak řidič při jízdě používá klasickou manuální převodovku doplněnou o samočinnou funkci spojky. Vzhledem k tomu, že po městě se tento vůz pohybuje pomocí elektromotoru, spotřebu v obvykle udávaných hodnotách továrna neuvádí.

Toyota Prius
Ovšem vůbec prvním sériovým osobním automobilem nabízeným v běžné prodejní síti je japonská Toyota Prius. Jako studie se objevila na tokijském autosalónu už v roce 1995 a o dva roky později už ji měli k dispozici domácí prodejci. Dnes se prodává v Anglii a míří i do dalších evropských zemí. Pro pohon je tady použita kombinace mimořádně technicky vyspělého zážehového čtyřválce s objemem 1,5 l a výkonem 43 kW a 30 kW synchronního elektromotoru. Důmyslná elektronika udržuje čtyřválec neustále v oblasti příznivého točivého momentu, a tedy v oblasti nízké spotřeby. Je-li vozidlo v klidu, spalovací motor se samočinně vypíná. Při plynulém rozjezdu a jízdě ve městě rychlostí do 50 km/h pohání vůz Prius jen elektromotor za předpokladu, že jsou akumulátory dostatečně nabité. Při potřebě většího výkonu (např. při předjíždění) spalovací motor se samočinně rozběhne, ale jeho řídící jednotka ho stále udržuje v oblasti optimálního zatížení, aby se spotřeba nezvyšovala. Výkonem, který není pro pohon vozu zapotřebí, se prostřednictvím generátoru dobíjejí akumulátory typu Ni-MH (nikl - metalhydrid), které využívají i rekuperovanou část kinetické energie vozu při sjíždění svahu. Běžný provoz tedy nevyžaduje externí zdroj elektrické energie. Průměrnou spotřebu udává Toyota 3,6 l/100 km.

Honda Insight
U tohoto vozu byla celá jeho konstrukce podřízena potřebám hybridního pohonu. Ten opět spočívá na kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem, přičemž spalovací motor tvoří 1,5litrový technicky vypiplaný tříválec v zážehové verzi s výkonem 50 kW, stejnosměrný elektromotor zůstal u 10 kW. Výkony obou jednotek na společném hřídeli se v tomto případě sdružují a je-li to zapotřebí, akumulátory Ni-MH se dobíjejí interně. Honda Insight vyrobená pro snížení hmotnosti z hliníkových profilů se prodává ve Velké Británii a snad se najdou zájemci i v Německu. Vzhledem k většině dílů vyráběných jako jednotlivé kusy se cena vyšplhala až k 50 tisícům marek. Odměnou je spotřeba vozu kolem 3,6 l/100 km.

Fiat Multipla Hybrid Power
Také u Fiatu, kde v rámci projektu ATENA (Ambiente Traffico Telematica Napoli) zkoušejí již dříve vyrobené studie vozů s alternativními pohony, přišli nyní s modelem Multipla Hybrid Power. Poprvé se tak dostává hybridní pohon tvořený propojením zážehového motoru a elektromotoru do kompaktního sériového vozu typu van. Vyvinut byl paralelní systém umožňující buďto elektrický režim, kdy je zážehový motor vypnut a odpojen od převodovky a pohon zajišťuje 30kW asynchronní třífázový elektromotor, nebo režim hybridní, kdy působí na hnací kola oba motory paralelně, popřípadě režim elektrický s dobíjením. Tady je pohon vozu elektrický a spalovací motor běžící prakticky na volnoběžné otáčky pouze přes alternátor dobíjí akumulátory. Vybraný 1,6l benzínový motor s výkonem 76 kW má při hybridním režimu spotřebu 6,8 l/100 km + 3 kWh/100 km. Škodlivé emise se proti provozu sériového modelu Multipla se zážehovým motorem snížily v průměru o 50 %.

Toyota HV-M4
Technici japonské Toyoty se pustili i do hybridního pohonu všech kol osobního automobilu, který použili u studie HV-M4. V tomto případě došlo ke spolupráci dvou elektromotorů s 2,4l zážehovým čtyřválcem připojeným k převodovce CVT (mění převodový poměr plynule). V podstatě každý z elektromotorů je určen buďto pro pohon předních, nebo zadních kol. Při běžné jízdě se točivý moment zážehového motoru přenáší na přední kola a jeho přebytek je určen pro dobíjení akumulátorů. Potřebou rychlé akcelerace se zapojí příslušný elektromotor, v případě nutnosti zaskočí i druhý elektromotor. Při malé zátěži pohání přední kola pouze bezemisní elektromotor. Jakmile začnou přední kola prokluzovat, změní se silový tok pístového motoru směrem ke kolům zadní nápravy. Také tento hybridní systém dobíjí své akumulátory během jízdy.

Nissan PHPS
Japonská automobilka Nissan pracuje na systému PHPS (Parallel Hybrid Propulsion System - Paralelní hybridní hnací systém) založeném na myšlence kombinování zážehového motoru se dvěma elektromotory při využití převodovky CVT. Ze schématu je vidět, že elektromotor A slouží jako zdroj hnací energie pro energeticky nenáročný pohyb malou rychlostí, při brzdění se chová jako generátor a přeměňuje kinetickou energii vozu na elektrickou. Druhý elektromotor B slouží jako startér vznětového motoru a při poklesu napětí akumulátorů je poháněn spalovacím motorem, aby je ve funkci generátoru dobíjel. Při jízdě po městě a malých jízdních odporech pracuje jenom elektromotor A, protože účinnost spalovacího motoru není v tomto režimu efektivní. Přechodem na vyšší rychlost přebírá funkci pohonu spalovací motor. Prudkou akceleraci pak zvládá společně s elektromotorem A.

Šance pro budoucnost
Hybridní pohon by se měl začít využívat co nejdříve, aby překlenul období, nežli se přejde na vhodný alternativní pohon.
Z hlediska emisí by bylo velice příznivé, kdyby spalovací motor v systému používal jako palivo zemní plyn. Nevýhodou hybridního pohonu je jeho složitost daná dvěma kompletními druhy motorů.
Důsledkem je jak větší pravděpodobnost technické poruchy, tak značné zvýšení celkové hmotnosti vozu a nakonec i cena.

Přírodopis - Chobotnatci

31. května 2009 v 13:57 | Girls |  Referáty
CHOBOTNATCI


Z tohoto kdysi tak bohatého řádu dodnes přežívají jen tři druhy. Chobotnatci označujeme jako
Slony , jsou dnes největší suchozemští savci na světě.Sloni se mohou za příhodných podmínek se dožívají až 70 let. Jejich nejvýraznějším znakem je chobot. Chobot vznikl prodloužením a srůstem horního pysku a nosu slouží k uchopování předmětů a podávání potravy a k péči o povrch těla, k dýchání, ale i ke komunikaci. Pomocí chobotu sloni také nabírají vodu, kterou si vstřikují do úst. Chobotem však v žádném případě nepijí! Sloni mají na končetinách pět srostlých prstů, na jejichž špičky došlapují. Tělo kryje silná, ale velmi citlivá kůže s množstvím potních a mazových žláz, která je velmi řídce porostlá tuhými chlupy. Výrazným znakem chobotnatců je jejich chrup. Nápadné velké kly jsou u slonovitých přeměněné horní řezáky. Slouží nejčastěji při loupání kůry stromů a hrabání v zemi.

Slon indický
Délka těla činí 5,5 až 6,4 m, ocas 0,5 až 1,2 m, výška 2,5 až 3 m, hmotnost u samic 2,7 t, u samců 5,4 t. Má jen řídké osrstění, chlupy jsou dlouhé, tuhé a štětinaté, na konci ocasu je štětinka z žíní. Kůže je tmavošedá až hnědá, často však na čele, při bázi chobotu, na boltcích a na hrudi u starších jedinců pokrytá masově až světle růžově zbarvenými skvrnami. Kůži mají ovšem stále pokrytou prachem, který si často sypou chobotem na záda. Kly mají jen samci. Slon indický má relativně mnohem menší ušní boltce než jeho africký příbuzný, na konci chobotu jen jediný "prstík", čtyři kopytovité nehty na zadních nohách, ploché čelo a jeho hlava je nejvyšším bodem těla. Žije od Himálaje po Indočínu a Malajský poloostrov, v Číně po Jang-c´ťiang, v jižní Indii, na Srí Lance, Sumatře, Jávě, Borneu. Obývá husté lesy. Potravně využívá širokou škálu nejrůznějších rostlin, spotřebuje obrovská množství kůry, kořenů, listů a větví. Často také způsobuje velké škody na banánových plantážích, plantážích cukrové třtiny a na rýžových polích. Dospělý slon spotřebuje asi 150 kg rostlinné potravy denně. Žije většinou společensky. Nicméně staří samci bývají samotáři, mladí vytvářejí mládenecké skupiny. Samice s mláďaty i bez mláďat žijí většinou ve stádech asi o 40 zvířatech. Pouze říjné samice přivádějí do těchto stád i býky. Délka březosti je asi 615 až 670 dnů. K porodům pak dochází téměř po celý rok, kromě slonů z extrémně suchých oblastí. Novorozená mláďata váží asi 100 kg, jsou velmi vyspělá, krátce po porodu se stavějí na nohy a za pár dní už doprovázejí matku. Sají mléko ústy a ne chobotem a i cizí mláďata jsou ochotně nakojena dalšími samicemi ze stáda. Po 18 měsících se mladí sloni začínají samostatně živit, nicméně zůstávají ještě několik dalších let v péči matky.
Slon africký

Mohutný, majestátní slon je nepochybně nejvýraznějším savcem Afriky. Má oproti slonu indickému větší boltce i kly a na konci chobotu má dva prstíkovité výrůstky. Samice jsou menší než samci a mají kratší kly. Za poledního vedra sloni odpočívají a další jedno až dvě období odpočinku mají v noci, ale jinak jsou neustále aktivní a při hledání potravy křižují svou kolébavou chůzí. Podle velikosti spotřebuje slon denně až 200 kg rostlinné potravy, kterou si utrhne chobotem a podává do tlamy. Jeho jídelníček obsahuje listy, výhonky, větvičky, kořínky a plody mnoha rostlin a příležitostně si pochutná i na zemědělských plodinách. Sloni jsou společenská zvířata, zvláště samice, a je o nich známo že se starají o své druhy v případě nebezpečí či nemoci. Stáda jsou obvykle tvořena několika samicemi s mláďaty různého věku. Staří samci mohou být vystřídáni mladšími a ze stáda vyhnáni. Rozmnožování probíhá po celý rok a samice v říji se někdy páří s více samci. Doba březosti je 22 měsíců a samice rodí téměř vždy jen jedno mládě. Mládě kojí nejméně 2 roky a zůstávají spolu mnohem déle. Samice často pečuje o několik mláďat různého věku i přesto, že rodí jen jednou za 2 až 4 roky.

Slon pralesní
O tomto druhu se již dlouho vědci dohadují. Původně byl popsán jako poddruh, poté byla jeho existence zcela zpochybněna. Ač byl mnohokrát analyzován a potvrzován jako oprávněný samostatný druh, uznán byl teprve nedávnou. Žije v Africe a je jen o něco menší než slon indický.

Slon indický

Slon africký

Přírodopis - Vznik života na Zemi

31. května 2009 v 13:53 | Girls |  Referáty
Názory na vznik života
Kreační teorie: zastávají názor, že život vznikl nadpřirozenou silou (zásahem Boha). Tuto teorii zastávali např. C. Linné, R. Hooke, J. B. Lamarck, atd.

Teorie samozplození: předpokládala vznik živých organismů přímo z neživé hmoty. Měla původ již u starověkých filosofů, ale L. Pasteur svými pokusy dokázal, že z neživé hmoty nemohou vzniknout ani mikrobi.

Teorie panspermická: vytvořil ji S. Arrhenius, předpokládal, že život je rozšířen po celém vesmíru ve formě zárodků. Dopadnou-li na vesmírné těleso s podmínkami vhodnými pro život, rozvinou se do vyšších složitějších forem.

Teorie evoluční abiogeneze (teorie autochtonní abiogeneze): předpokládá vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi.


Evoluční proces vzniku života zahrnuje dvě stránky: chemickou evoluci (zabývá se vznikem stavebních látek živé hmoty) a biologickou evoluci (vznik buněk a jejich vývoj až po dnešní dobu).


Chemická evoluce

Chemická evoluce proběhla v několika etapách a zahrnuje v sobě:

1. Vznik jednoduchých organických sloučenin abiogenetickou cestou již v období formování zemské kůry (tj. před více než 4 mld. let). Prvotní zemská atmosféra neobsahovala kyslík, praatmosféra Země měla tedy redukční ráz a obsahovala řadu jednoduchých sloučenin (voda, vodík, amoniak, dusík, fosfan, …). Z těchto látek, je-li dodána energie, mohou vzniknout jednoduché organické sloučeniny (aminokyseliny a dusíkaté heterocykly), které jsou základními stavebními jednotkami bílkovin a nukleových kyselin. Zdrojem energie pro tyto přeměny byla hlavně UV část slunečního záření. Tvorbu aminokyselin a dusíkatých heterocyklů dokázali svými pokusy američtí biochemikové S. Miller, J. Oró.

Organické látky vznikající abiogenetickou cestou vytvářely pravděpodobně masu hromadící se v kalužích lagun či v tůňkách. Odpařením značné části vody působením slunečního záření docházelo k zahuštění roztoků a ke vzniku podmínek pro průběh polymerací.

2. Koacerváty a metabolony: Koacerváty jsou kapičky nebo kapalné vrstvy, které vznikly shlukováním částic kapalných látek(zpravidla koloidních roztoků makromolekulárních látek). Modelové pokusy prováděli A. Oparin a J. B. S. Haldane. Předpokládali, že buňkám nejdříve předcházely mikroskopické shluky makromolekulárních částic - protenoidní mikrosféry. Mikrosféry vykazují řadu vlastností charakteristických pro buňky (např. mají dvojitý obal, rostou, …). Koacerváty či protenoidní mikrosféry představují první termodynamický otevřený systém - metabolon. Je schopen přijímat z prostředí energeticky bohaté živiny, metabolicky je přeměňovat a odpadní látky vylučovat zpět do prostředí. To umožňovalo metabolonům některé projevy charakteristické pro organismy, jako pohyb, růst a dráždivost. Přesto nemohou být metabolony označeny za přímé předchůdce živých organismů, neboť informace o struktuře a aktivitě protenoidů, se ztrácela se zánikem metabolonu. Nebyla zde přímá generační posloupnost, jež je podmíněna schopností autoreplikace (sebeopakování), bez které nemůže být dalšího vývoje.


Biologická evoluce

I nejjednodušší bakteriální buňka obsahuje několik tisíc různých druhů makromolekul, které jsou propojeny ve fungující celek. Tak složitý celek nemohl vzniknout náhodným seskupením svých složek. Mezi metabolonem a nejjednodušší buňkou existuje tedy obrovská mezera, která musela být překlenuta velmi dlouhým vývojem. Aby mohly některé metabolony nastoupit tuto cestu, musely nejdříve získat schopnost autoreplikace. Tím jim bylo umožněno uchovávat a postupně obohacovat informace o podmínkách své existence. Schopnost autoreplikace je zakódována v nukleových kyselinách. Nukleové kyseliny - RNA a později DNA - se staly nositelkami genetické informace. Otázka vzniku života tedy souvisí se vznikem genetického kódu a zabezpečením přesné replikace nukleové kyseliny, obsahující genetickou informaci.

Vznik prabuněk - protobiontů(eobiontů)

Probionty, jako přímí předchůdci organismů, byly nedokonale se replikující systémy bez ustáleného genetického kódu. Jejich systém obsahoval pravděpodobně jednu celistvou molekulu RNA délky několika tisíc nukleotidů, která se replikovala bez účasti enzymů, a tedy nepřesně. Proto vznikal častými mutacemi celý soubor molekul RNA a zůstávaly jen ty, které byly stabilnější a schopné přesné autoreplikace. V souboru molekul docházelo tedy k nahodilým změnám, z nichž některé se mohly stát začátkem souběžného vývoje genetického kódu a prvního kódovacího enzymu RNA-polymerázy. Při některé změně mohlo dojít k situaci, kdy určitá molekula RNA soustředila ve své nukletidové sekvenci tři různé na sebe navazující funkce:

1. Po autokatalyckém štěpení dala vznik množině ribonukleových kyselin, z nichž každá kódovala jednoznačně určitou aminokyselinu.

2. Při překladu se těmito RNA syntetizoval enzym RNA-polymeráza.

3. Byla selektivně replikována touto RNA-polymerázou, protože ve své sekvenci obsahovala vazebné místo pro tento enzym.

Tím se změny stabilizovaly a selektovaná molekula RNA nabyla charakteru pravého genomu. Tak vznikly protobionty, prvotní organismy, u nichž došlo k oddělení mechanismu replikace od translace. Tato změna byla spojena se vznikem DNA tzv. zpětnou transkripcí RNA do DNA. Molekula DNA je stabilnější a replikuje se přesněji. Tak se začaly v živém systému uskutečňovat tři navzájem oddělené toky informace:

1. Replikace prostřednictvím DNA(umožňující přenos genetické informace při reprodukci buňky).

2. Transkripce DNA do RNA.

3. Translace RNA do primární struktury bílkovin.

Praorganismy se vyvíjely ve vodě(vytvářelo ochranu před UV zářením). Byly to organismy anaerobně-heterotrofní(potřebnou energii získávaly z organických sloučenin vznikajících abiogenetickou cestou) . Vývojově směřovaly k buňce prokaryotního typu. Začleněním barevných molekul do své struktury získaly některé praorganismy schopnost využívat jako zdroje energie fotonů části slunečního spektra. Získaly schopnost fotoautotrofie. Postupným vývojem vznikly fotosyntetizující bakterie a sinice. Typ sinicové fotosyntézy produkuje jako vedlejší produkt kyslík, který významně ovlivnil další vývoj. Atmosféra se začala sytit kyslíkem a vytvořila se ozónová vrstva. Současně došlo k zániku anaerobě-heterotrofních organismů, pro které byl kyslík toxickou látkou a k šíření aerobních organismů.

Přírodopis - hadi

31. května 2009 v 13:52 | Girls |  Referáty
Hadi

Většina hadů se pohybují tak, že při plazení pohybují tělo a dostanou se přes každou nerovnost terénu. Hadi, kteří se takto pohybují, jsou na povrchu bezmocní. Hadi jsou tak dlouzí a štíhlí, že nemají v těle tolik prostoru na všechny vnitřní orgány, které mají ostatní obratlovci, takže mají například místo dvou plic jen jednu dlouhou.
V chladnějších částech světa během zimy hadi přezimují. Na jaře si hledají partnery. Po spáření klade většina samiček vajíčka, ale někteří hadi rodí živá mláďata.
Hadi mohou najít svou kořist pomocí svého dlouhého, rozeklaného jazyku, kterýn kmitají nad zemí a zaberou jim větší plochu než jedním špičatým jazykem. Jazykem také sbírají malé pachové stopy po zvířatech, například po myších. Užovky chytají kořist že ji popadnou a spolknou. Jiní, třeba krajty, ji svým tělem omotají a udusí, protože znemožní zvířeti dýchání.
Asi jedna třetina všech druhů hadů používá jed. Ten obvikle napadne nervový systém a kořist ochromí. Jed také pomáhá rozkládat potravu, takže jedovatí hadi tráví svou kořist mnohem rychleji než hadi nejedovatí. Jedové žlázy mají v zadní části horní čelisti. Jed vždy vstříknou do kořisti dutým nebo rýhovaným zubem, kterému se říká jedový zub. Jedový zub roste na pohyblivé kosti, která mu umožňuje, že se může složit, protože je tento zub tak velký, že by nemohl jinak zavřít tlamu. Hadi nemohou svou kořist kousat, jelikož mají zuby jako zahnuté jehly. Místo toho ji polikají celou. Had, který právě spolk velkou porci, bude mít na určitém místě vyboulené tělo. Aby mohli spolknout takové sousto, musí vysadit uprostřed a na stranách spodní čelist. Hadi mohou zabít nejen velká zvířata, ale i lidi.

Zmije mají dlouhý, dutý jedový zub v přední části tlamy.

K hadům, kteří mají jedový zub v zadní části tlamy, patří například Bojga Africká.

Mezi škrtiče patří Krajta, Anakonda či Hroznýš.
KRAJTA: má nejen hezké zbarvení, ale jen občas se najde jedinec, který by byl kousavý. Obývá pobřeží Afriky a střední Afriku od Senegolu na západě po Súdán a Ugandu na východě. Mezi nejčastější chované a nejvíce známé druhy krajt patří krajta tygrovaná, která dorůstá 1,5 metrů a velké exempláře dorůstají až 8metrů.
HROZNÝŠ: hroznýš může klidně měřit 10 i více sáhů. Má trojhrannou hlavu, silné tělo a u konce ocasu zbytky zakrnělích nohou. Je to převážně noční lovec. Hroznýš není jedovatý. Útočí tím, že se kolem své oběti ovine a doslova ji rozdrtí. Je schopen se také stočený pozvednout a udeřit.

Ophiophagus hannah

Elaphe taeniura taeniuraEpicrates cenchria cenchria
Bothriechis thalassinus
Trimeresurus albolabris
Bothriechis aurifer
Krajta tmavá (Python molurus bivittatus)

Zeměpis - Amerika Alabama

31. května 2009 v 13:50 | Girls |  Referáty

Alabama (USA) - informace o státě


Vlajka:
Země:Alabama (USA)
Přezdívka státu:Cotton State
Kontinent:Amerika - stát USA
Připojen k Unii:1819, 7 poslanců v Kongresu
Rozloha:133 915 km2
Počet obyvatel:(1994) 4 240 000
Největší města:Montgomery
Přírodní zajímavosti:Cheaha Mountain, Mobile Bay
Hlavní odvětví:hutnictví, chemický a papírenský průmysl, elektronika

Alabama je státem s neklidnou historií, poznamenanou spory mezi evropskými kolonisty a domorodými Indiány a posléze i Afroameričany, které trvaly až do 60. let našeho století.
První evropskou průzkumnou výpravu podnikli Španělé pod vedením Hernanda de Soto (1500-1542), který sem přijel hledat drahé kovy. Přestože výprava žádné nenašla, otevřela toto území evropským osadníkům, čemuž padly za oběť tisíce Indiánů. Po další tři století usilovaly o tuto oblast Francie, Španělsko a Británie. Francouzská výprava po Mississippi založila roku 1702 první stálou osadu na ostrově Dauphin v ústí řeky Alabama. O sedmnáct let později v Port Dauphin přistála první loď s africkými otroky.
Roku 1763 Británie získala kontrolu nad většinou území a španělské pozice na pobřeží byly značně oslabeny. V roce 1817 vzniklo teritorium Alabama, které o dva roky později získalo statut státu. Mezitím byl zbytek indiánské populace vystěhován do Oklahomy, aby se uvolnil prostor pro další vlnu evropských přistěhovalců.
Alabama se stala státem závislým na produkci bavlny, a tudíž i pracovní síle otroků. Do roku 1860 tvořili černošští otroci polovinu obyvatel státu, a proto její vystoupení z Unie a připojení ke Konfederaci bylo prakticky nevyhnutelné. Během občanské války utrpěl stát velké ztráty a v letech 1867-68 byl pod vojenskou vládou. Období rekonstrukce Jihu (1868-1874) pouze prohloubilo propast mezi bělochy a černochy a vedlo k podpoře rasistické organizace Ku-Klux-Klan. I zde, stejně jako v ostatních jižanských státech, proces diskriminace černošských voličů znamenal, že černoši získali plná občanská práva až v 60. letech 20. století. Alabama byla dějištěm mnoha černošských protestů v 50. a 60. letech, včetně montgomerského pochodu v r. 1965, vedeného Martinem Lutherem Kingem (1929 až 1968).
Zemědělství produkující zejména bavlnu a burské oříšky již není tak důležité. Na bázi vlastního černého uhlí a železné rudy se rozvinula výroba železa, oceli, dále hliníku a zemědělských strojů, textilu, stavebních hmot i špičkové elektroniky.

Zeměpis - Evropa Belgie

31. května 2009 v 13:48 | Girls |  Referáty

Belgie - informace o státě

Vlajka:
Státní vlajka Belgie

Země:Belgie
Oficiální název:Belgické království
Kontinent:Evropa
Rozloha:30 528 km2
Počet obyvatel:10 379 067 (červenec 2006)
Nejvyšší hory:Botrange 694 m
Nejdelší řeky:Meuse 930 km (v zemi 170 km), Šelda 435 km
Státní zřízení:pluralitní federativní konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem
Největší města:Bruxelles (hl. město) 970 000, Antwerpen 500 000, Ghent 240 000, Charleroi 215 000
Úřední jazyk:vlámština, francouzština, němčina
Etnický původ/Národnostní složení:Belgičané 91,0%, Italové 2,4%, Marokánci 1,4%, Francouzi 0,9%, Turci 0,8%, Holanďané 0,6%, ostatní 2,9%
Náboženská příslušnost:římští katolíci 88,0%, muslimové 2,5%, protestanté 0,4%, bez vyznání 7,5%, ostatní 1,6%
Měna:1 euro = 100 centů
Hrubý domácí produkt (HDP):330 400 000 000 US dolarů (2006)
HDP na osobu:31 800 US dolarů (2006)
Průměrný věk dožití obyvatel:78,77 let (2006)
Struktura HDP:zemědělství, lesnictví a rybolov 1,8%, těžba 0,2%, průmysl 24,2%, stavebnictví 6,0%, služby 67,8%

Belgie leží v západní Evropě při pobřeží Severního moře. Na severovýchodě sousedí s Nizozemskem, na východě s Německem, na jihovýchodě s Lucemburskem a na jihu a jihozápadě s Francií.

Belgie fotky
Brusel

Zeměpis - Amerika Bahamy

31. května 2009 v 13:46 | Girls |  Referáty

Bahamy - informace o státě

Vlajka:
Vlajka Baham

Země:Bahamy
Oficiální název:Bahamské společenství
Kontinent:Amerika
Rozloha:13 940 km2
Počet obyvatel:303 770 (červenec 2006)
Nejvyšší hory:nejvyšší bod 61 m
Státní zřízení:konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem
Největší města:Nassau (hl. město) 185 000, Freeport/Lucaya 28 000
Úřední jazyk:angličtina
Etnický původ/Národnostní složení:černoši 80%, míšenci 10%, běloši 10%
Náboženská příslušnost:anglikáni 20%, ostatní protestanté 56%, římští katolíci 18%, ostatní 6%
Měna:1 bahamský dolar (B$) = 100 centů
Hrubý domácí produkt (HDP):6 476 000 000 US dolarů (2006)
HDP na osobu:21 300 US dolarů (2006)
Průměrný věk dožití obyvatel:65,60 let (2006)
Struktura HDP:zemědělství, lesnictví a rybolov 4%, těžba a průmysl 11%, stavebnictví 3%, služby 82%

Bahamy tvoří rozsáhlé souostroví v západní části Atlantského oceánu, jihovýchodně od Floridy a severně od Kuby.
Zeměpis - Evropa Andorra

31. května 2009 v 13:44 | Girls |  Referáty

Andorra - informace o státě

Vlajka:
Státní vlajka Andorra

Země:Andorra
Oficiální název:Andorrské knížectví
Kontinent:Evropa
Rozloha:468 km2
Počet obyvatel:71 201 (červenec 2006)
Nejvyšší hory:Coma Pedrosa 2946 m
Státní zřízení:knížectví se systémem republikánského charakteru a jednou politickou stranou
Největší města:Andorra la Vella (hl. město) 23 000
Úřední jazyk:katalánština
Etnický původ/Národnostní složení:Španělé 46,4%, Andořané 28,3%, Portugalci 11,1%, Francouzi 7,6%, ostatní 6,6%
Náboženská příslušnost:římští katolíci 90%, ostatní 10%
Měna:1 Frank (Fr) = 100 centimů, 1 španělská
Hrubý domácí produkt (HDP):2 770 000 000 US dolarů (2005)
HDP na osobu:38 800 US dolarů (2005)
Průměrný věk dožití obyvatel:83,51 let (2006)
Struktura HDP:zemědělství, lesnictví a rybolov 0,7%, těžba 2,3%, průmysl 11%, stavebnictví 12%, služby 74%

Nepatrné a izolované knížectví Andorra leží v srdci východních Pyrenejí, na hranici Francie a Španělska. Tvoří je rozvětvené hlavní údolí řeky Valiry, obrácené k jihu do Španělska a obklopené věncem divokých hor dosahujících třítisícimetrové výšky s výraznou ledovcovou modelací. Nadmořská výška nikde neklesne pod 900 m.

Andorra fotkyAndorra fotografieAndorra - KrajinaAndorra - Pyreneje

Zeměpis - Evropa Albánie

31. května 2009 v 13:40 | Girls |  Referáty
Vlajka:
Státní vlajka Albánie


Země:Albánie
Oficiální název:Albánská republika
Kontinent:Evropa
Rozloha:28 748 km2
Počet obyvatel:3 581 655 (červenec 2006)
Nejvyšší hory:Korabi 2 751 m
Nejdelší řeky:Drina 282 km
Největší jezera:Skadarské 370 km2 ( v zemi 148 km2)
Státní zřízení:pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Největší města:Tirana (hl. město) 275 000, Durrës 92 000, Elbasan 88 000
Úřední jazyk:albánština
Etnický původ/Národnostní složení:Albánci 98,0%, Řekové 1,8%, ostatní 0,2%
Náboženská příslušnost:bez vyznání 70%, muslimové 21%, křesťané 8%
Měna:1 lek (Lk) = 100 qindarů
Hrubý domácí produkt (HDP):20 210 000 000 US dolarů (2006)
HDP na osobu:5 600 US dolarů (2006)
Průměrný věk dožití obyvatel:77,43 let (2006)
Struktura HDP:zemědělství a rybolov 28%, těžba a průmysl 33%, stavebnictví 5%, služby 34%

Albánie je malá země na jihu jadranského pobřeží Balkánského poloostrova.

Přírodní poměry

Hornatý terén Albánie přispěl k její izolaci v rámci Evropy. Dinárská soustava vrcholí hraničním pohořím Prokletije a masivem Korab. Na jih z Řecka zasahuje pohoří Pindos. Pobřežní nížina je zejména na severu močálovitá. Řeky Drina, Shkumbin, Seman a Vjosa s přítoky člení hlubokými údolími povrch země do řady úzkých pohoří. Podnebí je středomořského typu, v horských polohách mnohem drsnější.

Lidé a dějiny

Původ Albánců se odvozuje od indoevropských Ilyrců. V zemi lze rozlišit severní a jižní dialekt a nachází se zde i menšina Řeků.
V 1. stol. př. n. l. byla Albánie dobyta Římany, následovaly nájezdy řeckých Byzantinců, Bulharů, Normanů a Srbů, až se země dostala ve 14. století do područí Osmanské říše. Nezávislost vybojovaná na Turecku až v r. 1912 trvala do italské invaze v r. 1939. Po národně osvobozenecké válce vznikla r. 1946 nová Albánie pod vedením komunistické strany v čele s generálem Enverem Hodžou, který zemi izoloval od sovětského bloku a orientoval na Čínu.
Albánský komunistický režim padl za dramatických událostí (masový exodus Albánců do Itálie) v Evropě jako poslední. V r. 1991 byly uskutečněny první svobodné volby a pod tlakem v r. 1992 nové, ve kterých již byli komunisté poraženi. Se zahraniční pomocí se obnovuje hospodářský růst.

Hospodářství

Albánie je nejzaostalejší zemí Evropy. Zemědělství zaměstnává téměř polovinu pracujících, ale v zemi převážně mladých lidí je obrovská nezaměstnanost. Pěstuje se pšenice, kukuřice, cukrovka, zelenina, víno, tabák a olivy. Chovají se ovce, kozy a skot; důležitý je rybolov. Bohaté nerostné zdroje poskytují chromovou, ferro-niklovou a měděnou rudu, ropu, uhlí a asfalt. Slabý průmysl tvoří rafinerie, malé hutě a chemičky, textilní a potravinářské závody. Převážně venkovská země má katastrofální infrastrukturu, která omezuje rozvoj ekonomiky. Vynikající perspektivu má cestovní ruch.

AL01-img00010.jpg


AL02-img00024.jpg

AL03-img00032.jpg

Obrazek

Zeměpis - Amerika Aljaška

31. května 2009 v 13:38 | Girls |  Referáty

Aljaška (USA) - informace o státě


Vlajka:
Země:Aljaška (USA)
Přezdívka státu:The Last Frontier
Kontinent:Amerika - stát USA
Připojen k Unii:1959, 1 poslanec v Kongresu
Rozloha:1 530 693 km2
Počet obyvatel:(1994) 615 000
Největší města:Juneau
Přírodní zajímavosti:národní parky Mount McKinley, Glacier Bay, Wrangell-St. Elias, Katmai a Lake Clarke
Hlavní odvětví:těžba ropy a zemního plynu, cestovní ruch, rybolov, těžba dřeva, lov kožešinové zvěře

Aljaška je největším státem USA a vedle Havajských ostrovů také nejmladším. I přes silné přistěhovalectví zaujímá Aljaška v žebříčku států podle počtu obyvatel 3. místo od konce. Součástí Aljašky jsou i vulkanické ostrovy Aleuty a ostrov Kodiak s výskytem obrovského druhu medvěda. Severní třetina země leží za polárním kruhem.
Aljašku přes Beringovu úžinu, tehdy pokrytou ledovcem, dosáhli první obyvatelé Ameriky asi před 30 000 lety. Jejich potomci, Eskymáci a Aleuťané, stále obývají odlehlejší části státu. V 18. století přišli první evropští osadníci také z Ruska a Aljaška byla pod kontrolou rusko-americké společnosti do doby, než ministr zahraničí Spojených států Henry Seward (1801-1872) v r. 1867 dojednal koupi Aljašky od Ruska za 7,2 mil. dolarů.
Od té doby Aljaška zaznamenala několik vln imigrantů, kteří byli lákáni jejím obrovským nerostným bohatstvím a velkými objekty, jako byl transaljašský ropovod. Města jako Anchorage na jihu a Fairbanks ve středu země rychle rostla a stala se nejdůležitějšími koncentracemi obyvatel. Většinu Aljašky však zabírá rozlehlá a nádherná divočina.

Soubor:Anchorage1.jpg

Soubor:Downtown Fairbanks, Chena River.jpg

Soubor:Mount Juneau Alaska.jpg

Zeměpis - Amerika Bolívie

31. května 2009 v 13:34 | Girls |  Referáty

Bolívie - informace o státě

Vlajka:

vlajka Bolívie

Země:Bolívie
Oficiální název:Bolivijská republika
Kontinent:Jižní Amerika
Rozloha:1 098 580 km2
Počet obyvatel:8 989 046 (červenec 2006)
Nejvyšší hory:Sajama 6542 m
Nejdelší řeky:Mamoré-Rio Grande 2150 km
Největší jezera:Titicaca 6542 km2
Státní zřízení:pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem
Největší města:La Paz (sídlo vlády) 1 225 000, Santa Cruz 775 000, Cochabamba 465 000, Oruro 240 000, Sucre (sídlo soudu, hl. město) 140 000
Úřední jazyk:španělština, kečua, aymará
Etnický původ/Národnostní složení:mesticové 32,5%, Indiáni Kečua 26%, Aymará 17,5%, běloši 14%, ostatní 10%
Náboženská příslušnost:římští katolíci 92,5%, Bahá'í 2,5%, ostatní 5%
Měna:1 boliviano (BS) = 100 centávů
Hrubý domácí produkt (HDP):27 210 000 000 US dolarů (2006)
HDP na osobu:3 000 US dolarů (2006)
Průměrný věk dožití obyvatel:65,84 let (2006)
Struktura HDP:zemědělství, lesnictví a rybolov 21%, těžba 15%, průmysl 15%, stavebnictví 3%, služby 46%

Bolívie je vnitrozemským státem v centrální oblasti Jižní Ameriky. Je to země s bohatou kulturou a množstvím přírodních zdrojů. Její zeměpisná izolovanost však ztížila její rozvoj.
Ošklivka Katka-kdo tam hraje...=P

27. května 2009 v 20:46 | Girls |  CELEBRITY

Kateřina Janečková

1)hezká

Kateřina Janečková

2)ošklivá

Kateřina Janečková


Olga Lounová

Olga Lounová

Michaela Horká

Michaela Horká

Jana Boušková

Václav Vydra

Václav Vydra


Liliana Malkina
Ladislav Frej

Vojtěch Hájek

Vojtěch Hájek

Veronika Žilková

Veronika Žilková - Stropnická

Jana Švandová

Lukáš Hejlík

Lukáš Hejlík

Hana Křížková

Hana Křížková

Josef Karda

Josef Carda

Michal Zelenka

Petr Šťepán


Celebrity bez make-upu

27. května 2009 v 20:25 | Girls |  CELEBRITYBritney Spears + životopis

26. května 2009 v 20:10 | Girls |  CELEBRITY

Britney

Celé jméno: Britney Jean Spears

Datum narození: 2.12. 1981
Znamení: střelec

Místo město:Kentwood u New Orleans,Louisiana

Rodiče: Jamie a Lynne Spears
Sourozenci: Bryan (21), Jamie Lynn (8)
Přezdívky: Brit, Bit-Bit
Barva vlasů: světle hnědá
Barva očí: hnědá
Výška: 165 cm
Hmotnost: 48 kg
Záliby: zpěv, nakupování, tancování, filmy, knihy, plavání
Oblíbené jídlo: zmrzlina, těstoviny, párek v rohlíku, pizza
Oblíbený nápoj: Sprite
Oblíbená barva: modrá

ŽIVOTOPIS

Britney
Britney Jean Spears se narodila 2. prosince 1981 v Detroitu, žije v malém městě Kentwood (1200 obyvatel), stát Luisiana.
Mladá Britney začala se zpěvem ve čtyřech letech, kdy zpívala v kostele. V roce 1989 se zúčastnila konkurzu do Mickey Mouse klubu, ale neuspěla. Tvůrci sice ocenili její pěvecké kvality, ale odmítli ji kvůli příliš nízkému věku. Jejího talentu si ale všimnul jeden z producentů, který jí našel profesionálního agenta. Pod jeho "vedením" se Britney začala věnovat zpěvu pod odborným vedením. Troje letní prázdniny strávila v Off-Broadway Dance Center a Professional Performing Arts Schoul. Toto studium se jí vyplatilo - v roce 1991 si zahrála v broadwayském představení Ruthless nastudovaném podle trilleru The Bad seed z roku 1956. To byla otevřená brána do Mickey Mouse klubu, ve kterém s úspěchem vystupovala až do roku 1993 a kde také poprvé poznala jednu ze svých prvních lásek Justina Timberlakea.
Po ukončení činnosti v klubu se rozhodla studovat střední školu, ale hudba ji i nadále lákala a rozhodla se pro profesionální dráhu. V New Yorku vyhledala producenta Erica Fosteremhita, který dříve pracoval například s Boyzone, Hi, Five či Whitney Houston. Spolupracovala také se Švédem Maxem Martinem, jehož předchozími klienty byli mimo jiné Backstreet Boys nebo Ace of Base.
Počátkem roku 1999 bylo Britnino první album hotovo. Singl ...Baby One More Time i stejnojmenné se okamžitě se vyhoupl do čela snad všech světových hitparád. Britney se stala první ženou v historii Billboard Charts, jejíž album i singl se dostaly do čela ve stejném týdnu. Závratná kariéra mohla začít...
Kromě bohaté diskografie se může Britney pochlubit i filmovou kariérou. V roce 2002 ztvárnila hlavní roli ve filmu Crossroads, sama sebe si zahrála ve snímku Austin Powers Goldmember.
Britney Spears byla významnou hnací silou v návratu teen POPu v pozdních 90. letech minulého století. Senzační úspěch Spice Girls a Backstreet Boys do určité míry vydláždil cestu k jejímu průniku do světa showbusinessu. Avšak Britney se nestala pouze hvězdou - stala se fenoménem (v dobrém slova smyslu). Nejen, že prodávala milióny nahrávek, ale byla také věčným tématem médií bez ohledu na to co dělala nebo nedělala. Z pohledu mediální moci ji v tomto období dokázala konkurovat pouze Jennifer Lopez.

Britney Spears

Britney Spears

Britney Spears

Britney Spears

Lak na nehty s vysokým leskem- Dermacol

25. května 2009 v 21:03 | Girls |  Kosmetika
Lak na nehty s vysokým leskem (Nail Polish) 7 ml
Odstín č. 01
Odstín č. 01
DM2263
Odstín č. 02
Odstín č. 02
DM2264

Odstín č. 03
Odstín č. 03
DM2265

Odstín č. 04
Odstín č. 04
DM2266
Odstín č. 05
Odstín č. 05
DM2267

Odstín č. 06
Odstín č. 06
DM2268
Odstín č. 07
Odstín č. 07
DM2269
Odstín č. 08
Odstín č. 08
DM2270
Odstín č. 09
Odstín č. 09
DM2271
Odstín č. 10
Odstín č. 10
DM2272

10 výrazných odstínů, ideální pro barevné kombinace, dodá nehtům zářivý vzhled plný barev a fantazie. Laky se díky svému složení lehce a rovnoměrně nanášejí, rychle zasychají a po nanesení vytvoří na nehtech hladký, velmi lesklý povrch. Mají mimořádný krycí efekt a jsou dlouhotrvající.

Jemná tužka pro zvýraznění obočí- Dermacol

25. května 2009 v 21:00 | Girls |  Kosmetika
Jemná tužka pro zvýraznění obočí Soft Eyebrow Pencil 3,6 g


Capuccino 1
Capuccino 1
DM2180
Coffe 2
Coffe 2
DM2181


Dřevěné tužky s měkkou tuhou se snadno nanáší. Můžete si zvolit intenzitu zvýraznění obočí. K dostání ve dvou barvách.

Tónovací make-up 2- Dermacol

25. května 2009 v 20:58 | Girls |  Kosmetika
Tónovací make-up 2 v 1 30 ml
Light
Light
DM1355

Natural
Natural
DM1356

Bronze
Bronze
DM1357


Chcete chránit svou pleť a zároveň rozzářit svou tvář přirozenou krásou? Výjimečné spojení hydratačního krému a make-upu pro dokonalé tónování a neuvěřitelně přirozený vzhled pleti. Tato lehoučká emulze s panthenolem se výborně vstřebává do pleti, barevně sjednotí její barvu a hydratuje ji. Oceníte jeho snadné roztírání bez rizika nánosů a ostrých obrysů, pod tento tónovací make-up není nutné nanášet podkladový krém. Lehká nealergenní parfemace. Vhodný pro mladé dívky a ženy, které si přejí jen lehoulinkou, ale zároveň účinnou ochranu pleti. Vhodný pro všechny typy pletí.


Jak používat: aplikujte prsty na čelo, nos a bradu a poté lehkými hladivými pohyby rozetřete po celém obličeji.

Hedvábné oční stíny Duo- Dermacol

25. května 2009 v 20:56 | Girls |  Kosmetika
Hedvábné oční stíny Duo (Eye Shadow Duo) 3 g
Mocchacino 04
Mocchacino 04
DM3272A


Hedvábně jemné oční duo stíny. Unikátní pudrové složení ze speciálních mikronizovaných pigmentů vytvoří po aplikaci na víčku lehký, tenký film působící velmi přirozeně. Jemné mleté pigmenty se na očním víčku nehromadí, takže Vaše líčení bude po celý den dokonalé. Nový design duo stínů Vás uchvátí stejně jako překrásné barvy

Dermacol- Lesk na rty se štětečkem

25. května 2009 v 20:55 | Girls |  Kosmetika
Lesk na rty se štětečkem (Charming Lips) 6 ml
Příjemně parfemované lesky v moderním obale s velmi jemným štětečkem z přírodních štětin, který umožňuje přesné a dokonalé nalíčení rtů. Můžou být používané samostatně nebo přes rtěnku pro zdokonalení výsledného dojmu Vašich rtů. Zářivá kolekce 10 vybraných barev.Odstín č. 4
Odstín č. 4
DM2729

Odstín č. 9
Odstín č. 9
DM2734
Dlouhotrvající lesk na rty

25. května 2009 v 20:52 | Girls |  Kosmetika

Popis DERMACOL Dlouhotrvající lesk na rty (Lip Up) 2,5 ml, Odstín č. 1 - Transparent

Tento lesk na rty má velice praktický a příjemný aplikátor, který něžně pohladí Vaše rty. Snadno se nanáší a má příjemnou vůni. Vaše rty budou hydratované, plné a lesklé po celé hodiny! Zářivé odstíny podtrhnou přirozenou krásu Vašich rtů.

Specifikace DERMACOL Dlouhotrvající lesk na rty (Lip Up) 2,5 ml, Odstín č. 1 - Transparent

Příjemný aplikátor něžně pohladí Vaše rty a zajistí jejich dokonalé nalíčení.
DERMACOL Dlouhotrvající lesk na rty (Lip Up) 2,5 ml

Kosmetické taštičky

25. května 2009 v 17:55 | Girls |  Kosmetika


Malá kosmetická taška Oilily, hnědý potisk květinMalá kosmetická taška Oilily, modrý potisk květinMalá kosmetická taška Oilily, pískový potisk květinOilily kosmeticka taštička Winter Forest Flap Cosmetic Bag BrownKosmetická taška Oilily, zelenáKosmetická taška Oilily, pískováLuxusní kosmetická taška Oilily, hudební indigový motivCestovní kosmetická taška Oilily, červený květinový potiskCestovní kosmetická taška Oilily, modrý květinový potiskKosmetická taška Oilily, modrý potisk balónů

Lak na nehty proti kousání nehtů

25. května 2009 v 17:49 | Girls |  Kosmetika
STOP - přípravek proti kousání nehtů

Tento hořký lak je obohacený o vitamín E, který posiluje strukturu nehtu a napomáhá přirozenému růstu. Je speciálně vyvinutý tak, aby se ideálně spojily hlavní složky a tím byla udržována stálá kvalita přípravku po celou dobu působení na nehet.
- vytváří na nehtu průhledný matný film
- je voděodolný a působí i po opětovném umývání rukou
- velmi hořká chuť odrazující od kousání, vydrží na nehtu dva dny
- pomáhá nehtům rychleji růst
- zanechává ruce zdravé a pěstěné
- určen pro ženy i muže všech věkových kategorií

cena přibližně: 74.00 Kč

Make-up podle britského premiéra =P

25. května 2009 v 17:40 | Girls |  Kosmetika
Jak se líčí herečky a modelky známe z magazínů. O perfektní image ale dbají i muži. Víte, jak se líčí "drsný" premiér Brown?
Britský premiér Gordon Brown (58) se ocitl v trapné situaci, když jeden z jeho tajemníků nechal v taxíku tajné dokumenty a návod, jak se má mužná skotská tvář šéfa kabinetu líčit.
To vše přichází po týdnu, kdy premiér čelí nepříjemným odhalením o tom, co všechno si britští politici nechávali proplácet. Na seznamu se ocitly opravy chat, ale i třeba krmení pro psa. Kosmetické přípravky a náklady na vizážistku na něm naštěstí nebyly.
Jak uvádí list The Sun, kterému nalezený batoh s dokumenty předal řidič taxíku, detaily líčení byly sepsány na papíru formátu A4. Šlo evidentně o instrukce pro případ, že by se měl premiér líčit sám. Návod zněl:
 1. Průhledný štětec. Napěňte po celém obličeji. (Zde se jedná nejspíš o rozjasňující pěnu, která má premiérovu tvář rozzářit.)
 2. Malé tečky pod oči, do dolíčků, vrásek, rozetřít. (To se vztahuje k užití maskovacího krému - concealeru -, který má zakrýt nedokonalosti.)
 3. Clinique. Vyvážený make-up. Po celé tváři, jako byste natíral zeď. Nezapomeňte na uši. Zavřete oči a přejeďte i přes víčka. (Zde je premiér nabádán, aby použil spousty podkladu na celou tvář.)
 4. Pudr (tmavý štětec), terakotový Guerlain, po celé tváři. (To znamená, že se má napudrovat odstínem falešného opálení.)
Jeden ze zaměstnanců Westminsteru řekl: "Jedná se o návod, jak se líčit - pro totálního začátečníka . Premiérovi to bude hrozně trapné, protože se veřejnosti představuje jako chlap, který s ničím nedělá žádné cavyky."
Mezi materiály se nacházely i přesné časové cestovní detaily premiéra Browna a ministrině vnitra Jacqui Smithové. V rukou teroristů by pro oba představovaly smrtelné nebezpečí.Sportovní móda

25. května 2009 v 17:37 | Girls |  OblečeníJak chytře jíst...=P

25. května 2009 v 17:28 | Girls |  Jak zhubnout...

Jak snížit nadváhu, aniž byste trpěli zbytečnými problémy a stresy? Nic neuspěchat. Vydržet. Naučit se jíst. A hlavně - chtít!

Největší problém bývá s tuky. Tuková složka je vlastně skladovací jednotka, která vydá podle pokynů to, co do ní bylo uloženo. Po konzumaci tuků proto rozhoduje o jejich dalším osudu celková energetická bilance organismu. Pokud tělo přijímá více energie než je schopno vydat, ukládají se tuky v podobě tukových zásob. Pokud je přijímáno méně energie, putují tukové složky do jater, kde se přeměňují na energii.

Jezte správně!

Základní problém zní: Konzumuji odpovídající množství jídla? Na zhubnutí l kg tělesného tuku je potřeba energetický deficit zhruba 25 000 až 30 000 kJ. Pokud tedy snížíme příjem energie denně o 2 000 kJ , je to za týden okolo 14 000 kJ. To znamená ztrátu okolo půl kilogramu a zároveň optimální rychlost a kvalitu hubnutí. Stačí si uvědomi, že zhubnutí za týden o půl kilogramu znamená 2 kilogramy za měsíc, a tedy 24 kilogramů za rok!
Dopřejte si požitek z jídla, ale naučte se jíst! Rychle snědené jídlo - špatné jídlo! Každé jedení by mělo trvat přibližně 15 minut, neboť teprve po této době žaludek dojde na základě informací z mozku k závěru, že je naplněný a sytý. Každé sousto by mělo být dokonale rozžvýkáno, abyste ulehčili trávicímu ústrojí.
Nekonzumujte automaticky, nedívejte se u jídla na televizi ani nečtěte. Je třeba naučit se přesušit spojení mezi jinou aktivitou a jídlem, abyste si nevypěstovali podmíněný reflex automatického jedení bez pocitu hladu. Zbytečně nedojídejte. Máte-li pocit sytosti, nechte jídlo být. U televize nezobejte, odmítejte dárky v podobě čokolád a bonboniér nebo je hned pošlete dál. Pozor na ochutnávání při vaření, ukládání nákupu do lednice, při nakupování!

Potravinová pyramida

Počítání kalorií

Dnešní "hubnoucí" jídelníčky mají velmi rozumné parametry. Odborníci totiž doporučují nepodléhat přesně rozepsaným dietám a pokusit se aktivně si sestavit jídelníček sami. Vodítkem může být energetická hodnota snídaně (kolem 1000 kJ) a hlavních jídel - oběda a večeře (okolo 1500 kJ). Svačiny bude tvořit převážně energeticky velmi výhodná zelenina.
Napomoci sestavení mohou kuchařky či internetové adresy, kde jsou v rámci jednotlivých chodů srovnatelné nejen energetické hodnoty, ale i skladba jednotlivých živin. Stačí jen si vybrat, na co máte chuť nebo na co se budete chtít těšit. Dobrým pomocníkem při sestavování jídelníčku jsou příručky a knížky Ivy Málkové, Hubneme s rozumem - zdravě a natrvalo a Hubneme s rozumem v praxi či kniha Hany Čechové: Jak trvale zhubnout a nehladovět. Vhodně sestavené jídelníčky najdete také na www.flora.cz, www.ekalkulacka.cz, www.zijzdrave.cz, www.merrylinka.cz.

Nejvíc spotřebuje tělo

Obecně platí, že při redukci váhy je vhodné přijímat 30 % energie z bílkovin, 40 % energie ze sacharidů a 30 % energie z tuků. Základnu výživové pyramidy obsadila zelenina. Pečivo a další sacharidové produkty se přesouvají do vyšších pater. Hubnoucí musí přijímat i při sníženém přísunu energie 70 až 100 g bílkovin, aby nedocházelo k odbourání svalové hmoty. Tím by klesal bazální metabolismus - energie, kterou tělo vydá na základní životní funkce (látkovou výměnu, činnost srdce, dýchání). Tyto činnosti probíhají bez našeho vědomí a představují 60 - 70 % veškeré spotřebované energie. Vydáme ji i v případě, že budeme celý den spát. Zbývajících 30 % vydané energie je určeno na zpracování a trávení potravy (8 - 12 %), na pohybovou aktivitu (20 - 35%).

Optimální jídelníček

Skladba jídelníčku za celý den by optimálně měla obsahovat: 150 g ovoce, 200 - 300 g mléčných výrobků (mléko, jogurt, tvaroh), 400 g zeleniny, 50 - 100 g sýra, 1 či 2 kusy pečiva a 1 menší přílohu, 100 - 200 g ryb, drůbežího nebo jiného libového masa, případně šunky, 1 vejce, polévkovou lžíci rostlinného oleje nebo 10 g ořechů, 2 - 3 l tekutin.
Snídaně: jogurt 3 % bílý 150 g, žitný chléb nebo dalamánek 50g, Flora light 10 g, džem 10 g
Svačina: sýr Cottage 100 g, rajče 1 kus, knackebrot l kus
Oběd: krůtí prsa 150 g, brokolice 200 g, brambory 100 g, 1 lžíce olivového oleje
Svačina: kefír 250 g
Večeře: tuňák ve vlastní šťávě 100 g, hlávkový salát 200 g, knuspi 2 plátky, 1 lžička oleje na salát, hroznové víno 100 g
Celkem za den: 5315 kJ
Nezapomeňte si jídelníčky i vybrané potraviny připravit včas, protože v návalu hladu se i velice odhodlaný jedinec dopouští selhání. Ale i tak je třeba si rychle odpustit hříchy a pokračovat v započaté cestě. Stačí jen chtít, zamyslet se nad motivací a najít dostatek důvodů, proč změnit životní styl.


Rihanna-účesy

25. května 2009 v 17:02 | Girls |  CELEBRITY

Módní policie

25. května 2009 v 16:57 | Girls |  CELEBRITY
Olga Lounová, Agáta Hanychová a Edita Hortová

AGÁTA HANYCHOVÁ

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová
Hezké. Agáta mě mile překvapila. Bílé šatičky krásně vyniknou na opálené postavě. Moc se mi líbí horní část. Efektní ramínko stažené na stranu dává šatům úplně jiný rozměr. Jinak obyčejné šaty najednou vypadají neuvěřitelně sexy. Agáta neponechala nic náhodě a vyhrála si i s doplňky. Stříbrné psaníčko, náramek a boty v jedné barvě. To je značka ideál. Upravené vlasy jsou samozřejmostí. V tomto případě uměle prodloužené. Dávám jednoznačně sto bodů.

EDITA HORTOVÁ

Edita Hortová
Nabízí se otázka, odkud utekla tahle rozjařená modelka? Edita Hortová vypadá jako tanečnice od sultána. Humor ale stranou: tenhle model jí absolutně nesluší. Velký výstřih, ze kterého vykukuje stříbrem pošitá podprsenka, vypadá - spíš než sexy - absolutně lacině. Široký stříbrný pás to rozhodně nezachrání. Ani účes se k šatům nehodí, rozpuštěné vlasy zakrývají ramena i krk. Celkově to škodí postavě a brání dobrému úsudku. Tady palec dolů.

OLGA LOUNOVÁ

Olga LounováOlga Lounová
A tohle je, prosím, co? Olga by si v tomhle modelu mohla klidně stoupnout ke kolotočům a vybírat vstupné. Je to dokonalý módní trapas. Minisukně dává sice vyniknout dlouhým a štíhlým nohám, ovšem tím také všechna plus končí. Tyrkysové tričko bych tipovala na holešovickou tržnici a botičky, byť ke zbytku ladí, taky křičí secondhandem. Zbytek nepotřebuje další komentář. Špatný make-up a šílený účes. Chce se mi plakat!

Mobil-Hello Kitty

25. května 2009 v 16:48 | Girls |  luxusní elektronika

Jak naštvat učitle...=P

25. května 2009 v 16:46 | Girls |  Návody ... pro holky
 • Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlí
 • Přilepte čtvrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout
 • Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné)

 • Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba "Máslo")

  Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…

  Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě

  V hodinách výtvarky pokreslete lavici a řekněte učiteli, že téma malby bylo pro vás silné, že se nedalo vyjídřit na papír

  Místo slova hledat používejte slovo "szukać"


Výhody a nevýhody umělých nehtů

16. května 2009 v 20:55 | Girls |  Kosmetika
Většina žen není spokojena s kvalitou svých vlastních nehtů. Hledají zázračné kosmetické přípravky, které by jim pomohly k vysněným krásným nehtům. Ty, co navštěvují manikérky, očekávají, že v rukou odborníka se jejich nehty změní. Kvalita nehtů, jejich tloušťka a pevnost jsou však dány geneticky.

- Výrazně změnit kvalitu nehtu k lepšímu lze bez nadsázky nazvat malým zázrakem. Kosmetický průmysl, potažmo chemický průmysl nabízí v tomto ohledu spoustu výrobků. Ale myslíte si, že by jich bylo takové obrovské množství, kdyby jeden z nich byl tak zázračný a změnil kvalitu nehtu od základu? Není to tak jednoduché, a proto hurá do víru všech možných i nemožných přípravků, které jsou na trhu k mání.

Stejně jako je rozdílná kvalita přírodních nehtů, je i rozdílná práce nebo chcete-li manipulace s nimi každým člověkem. K těmto faktorům přispívá celkový zdravotní stav, výživa, hormonální změny atd. Vzniká tak neuvěřitelné množství variant problémů s přírodními nehty.

Pro ty ženy a dívky, i některé muže, kteří jsou nedočkaví a nestačí jim časově náročnější péče pomocí různých kosmetických přípravků nejen u odborníka, ale především doma, našli chemici řešení, a to lepení umělých nehtů nebo modeláž pomocí umělých pryskyřic.

Rozdíl mezi lepením nehtů a modeláží nehtů
To je velmi častá otázka. Je špatně položena, správně by měla znít: Jaký je rozdíl mezi lepením umělých nehtů a modeláží umělých nehtů? Že v tom není rozdíl? Ale je, právě ve slově umělý.

Umělý nehet nebo lépe řečeno umělohmotnou kopii nehtu přilepíme pomocí kosmetického lepidla na přírodní nehet a to od kořene nehtu. Většinou tento umělý nehet přesahuje přes bříško prstu a je předem upraven do tvaru. Dají se koupit i nehty s nějakým barevným odstínem, takže se nemusí po nalepení lakovat, ušetří se tak drahocenný čas. Nebo už nazdobené umělé nehty.

Stále je populární tzv. francouzská manikúra. Takto nalepené "nehty" jsou, dá se říci, na jedno použití. Některé sady nalepovacích nehtů obsahují jednoduchý návod k použití. Pokud si na ně dáte pozor, mohou těm šťastnějším vydržet i déle než tři nebo čtyři dny.

Přednosti
Nalepit umělé nehty si může každá trošku šikovnější žena podle přiloženého návodu.
Použije je, jen když má chuť.
Odstraní se bez větších problémů.

Nedostatky
Musíte být velmi opatrní při manipulaci s těmito nehty. Většinou je na pohybech rukou snadno poznat, že něco je na vás jiného.

Je důležité mít s sebou neustále lepidlo a několik náhradních nehtů, co kdyby!
Pokud vypotřebujete jednu velikost nehtů, musíte zakoupit celý set znovu.
Pokud otevřené lepidlo delší dobu nepoužíváte, zaschne, takže musíte zakoupit nové.

Modeláž nehtů pomocí umělohmotných modelovacích systémů
Umělý nehet se nalepí pouze na 1/2, 1/3, popřípadě pouze na okraj přírodního nehtu, slouží spíše jako pevná podložka pro další krok pracovního postupu a na takto vytvořený delší nehet se nanáší chemické látky - umělé hmoty, které se musí po ztuhnutí pomocí nástrojů upravit tak, aby na závěr vypadaly jako nehty přírodní.
Pro modeláž velmi krátkých nehtů lze umělý nehet nalepit i pod okraj přírodního nehtu, mezi nehtové lůžko a přírodní nehet.

Přednosti
Modeláž nehtů si může dovolit každá žena, i ta méně šikovná. Zájemkyně o modeláž nemusí mít potřebný materiál doma, dochází za odborníkem.
Hmota vydrží ve stejném stavu déle než lak na přírodních nehtech, i několik týdnů. Lze si na tyto nehty "postupně" zvyknout.

Od kratších nehtů se lze dostat postupně na délku, o které ženy pouze sní.
Odpadá péče o nehty doma - máme svůj servis. Podle použité metody můžete mít takto modelované umělé nehty neomezeně dlouhou dobu.

Nedostatky všeobecně
Hmota na nehtech odrůstá, musí se chodit pravidelně na údržbu. Možnost výrazné změny odolnosti přírodních nehtů je umělé prodlužování a zpevňování vlastních nehtů.
Zdobení a krášlení je ženám vlastní asi tak, jako mužům soutěživost a dravost. K zlepšení vzhledu se používá nejrůznějších lékařských metod, např. odstraňování bradavic, vyhlazování jizev, transplantace vlasových míšků, kosmetických úprav obličeje, prsů a liposukce.

Již od 60. let dvacátého století se začalo se zpevňováním a prodlužováním nehtů. Tento způsob úpravy nehtů pochází z USA, především díky rozvoji filmového průmyslu.
Jde o materiály vycházející z úzké spolupráce chemiků, fyziků a nehtových designerů. Dlouholetý výzkum a vývoj těchto materiálů musí zaručovat snášenlivost s kůží a nehty, trvanlivost, okouzlující vzhled a nedílnou součástí této služby je i příjemná obsluha.

Je mnoho různých technik a metod. Použitým materiálům se často všeobecně "lidově" říká pryskyřice.

Pryskyřice jsou syntetické oligomery až polymery schopné s vhodnými monomery chemické reakce, kdy vznikne polymer - konstrukční materiál a v případě modeláže nehtů plasty (umělé hmoty).

Moderní umělé pryskyřice jsou na dosud známých fyziologických a anatomických základech přírodního nehtu speciálně vyvinuté pro nehtovou kosmetiku.

Ve staré Číně znamenaly dlouhé nehty bohatství a blahobyt, takový, kdy jejich nositel nemusel nic dělat. Dnes máme tolik pomůcek a nástrojů, které nahrazují ruční práci, že už dávno dlouhé nehty neznamenají "sladké nicnedělání". Navíc delší nehty opticky prodlužují ruku a dělají ji ženštější. Z jejich nositelky by tak měla vyzařovat upravenost až ke konečkům nehtů.

Uměle prodloužené či uměle zpevněné nehty nejsou tak finančně náročné narozdíl od jiných "umělých" změn či vylepšení lidského těla. Uměle prodloužené nebo zpevněné nehty si tak může dovolit nejedna žena.

Gelové nehty-postup

16. května 2009 v 20:53 | Girls |  Návody ... pro holky
Nejdříve soupis toho co budete potřebovat:

UV lampa (1 zářivková, 4 zářivková)

gel (jednofázový nebo více fázový)

lepidlo

několik kusů tipů

pilníky

kostku

gilotinu

odlakovač

zatlačovač kůžičky

Toto je základní výbava, kterou si časem můžete rozšířit. Vše se dá koupit jako celá sada. Její cena se pohybuje zhruba od 2.500 Kč do 4.000 Kč. Investice má rychlou návratnost a navíc si nehty můžete dělat v klidu doma, když zrovna máte čas.
Postup a výroba gelových nehtů

Příprava: nehty dokonale pro následnou modeláž připravte. Toto je velmi důležitá část! Proto ji nepodceňujte. Závisí na ní úspěšnost celé modeláže. Povrch nehtů je potřeba důkladně vydezinfikovat, odmastit a zdrsnit.

Broušení: Nehty bruste tak dlouho až z nich odstraníte všechen lesk. Bruste důkladně až do stran. Poté znovu důkladně očistěte a zkontrolujte zda se někde nelesknou.

Lepení tipů: Nyní začneme lepit tipy. Množství lepidla je potřeba správně odhadnout. To bude ze začátku trochu problém, ale ne neřešitelný. Každopádně zde neplatí, že čím více lepidla tím lépe. Tip můžete lehce zbrousit pilníkem. Pak tip zastřihněte na požadovanou délku.

Gelová modeláž: gel nanášejte jedním tahem od kořene směrem ke špice. Nikdy štětcem nedělejte pohyby nahoru a dolu. Štětec nesmí ztratit kontakt z gelem a zároveň se nesmí během nanášení dotknout nehtu. Jako první naneste přípravek, který tip odmastí. První vrstvu gelu naneste na střed tipu a do stran směrem k nehtovému lůžku. Pak dejte vytvrdit do UV lampy. Druhou vrstvu naneste od středu tipu k jeho konci. Tuto vrstvu po stranách nenanášejte úplně do kraje. Opět dejte vytvrdit do lampy a pak lehce přebrušte. Před poslední vrstvou je potřeba nehet opilovat do konečné podoby. Pak naneste finálovou vrstvu. Tu aplikujte po celé ploše tipu kromě oblasti bočních okrajů a nehtového lůžka.

Počet vrstev gelu se může lišit. Záleží na hustotě gelu a jestli se jedná o gel jednorázový. Doba tvrzení je odlišná podle tipu lampy. Čas se většinou pohybuje od dvou minut do pěti minut. Lepší jsou lampy, které mají 4 trubice.

Gelové nehty

16. května 2009 v 20:51 | Girls |  Kosmetika

Isaac Newton - Dějepis

16. května 2009 v 10:01 | Girls |  Referáty
Isaac Newton

Co vlastně víme o Isaacu Newtonovi?
Že objevil gravitační zákon a někdo si vzpomene i na jeho rovnicí F = k . (m1 . m2) / r2. A někteří, že to byl anglický fyzik, matematik, astronom, filosof, teolog a alchymista. A to je tak vše.

Isaac Newton se narodil v Lincolnshire v roce 1642 - pocházel ze "starobylého skotského šlechtického rodu", alespoň to o sobě tvrdil, i když se nezdá, že by toto tvrzení bral někdo příliš vážně. Studoval v Cambridge, v roce 1672 byl zvolen do Královské společnosti a v následujícím roce se poprvé setkal s Boylem.
V letech 1689 až 1690 se začal stýkat s Johnem Lockem a neznámým, tajuplným jedincem Nicholasem Fatio de Duillier. Ten pocházel z ženevské aristokracie a s kavalírskou bezstarostností cestoval po Evropě. Příležitostně asi pracoval jako vyzvědač, obvykle proti francouzskému králi Ludvíkovi XIV. Měl také pravděpodobně blízké vztahy se všemi tehdejšími důležitými vědci. A od té doby, co se objevil v Anglii, byl nebližším Newtonovým přítelem. Přinejmenším na dalších deset let se jejich jména nerozlučně spojila.
V roce 1696 se Newton stal správcem Královské mincovny a následně pomáhal při ustanovení normy pro zlato. V roce 1703 byl zvolen prezidentem Královské společnosti. V této době se také spřátelil s mladým francouzským protestantským uprchlíkem Jeanem Desaguliersem, který byl jedním ze dvou kurátorů pokusů Královské společnosti. V následujících letech se Desaguliers stal jednou z předních postav podivuhodného rozkvětu svobodného zednářství v celé Evropě.
Měl spojení s hlavními představiteli zednářů, například s Jamesem Andersonem, Chevalierem Ramsayem a Charlesem Radclyffem. A v roce 1731 předsedal jako mistr zednářské lóže v Haagu zasvěcení prvního evropského vladaře do členství v "cechu". Tímto vladařem byl František, vévoda lotrinský - který se po sňatku s rakouskou Marií Terezií stal císařem Svaté říše římské.
Neexistuje žádný záznam o tom, že Newton byl svobodným zednářem. Současně ovšem byl členem polozednářské organizace, "Klubu gentlemanů ze Spaldingu" - k němuž patřili tak honosní jedinci jako Alexander Pope. Některé jeho postoje a díla jistě odrážejí obdobné zájmy jako zednářské postavy té doby. Stejně jako mnozí zednářští autoři ctil spíše Noeho než Mojžíše jako základní zdroj esoterické moudrosti.
Již v roce 1689 se pustil do práce na svém snad nejvýznamnějším díle, studii starověkých panovníků. Toto dílo, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, mělo postihnout kořeny královské instituce stejně jako prvenství Izraele nad jinými starověkými kulturami. Podle Newtona byl starověký judaismus pramenem božského poznání, který se následovně rozmělnil, zkorumpoval a do velké míry vymizel. Nicméně věřil, že něco z toho prosáklo k Pýthagorovi, jehož "hudbu sfér" považoval za metaforu zákona zemské přitažlivosti. Když se pokoušel zformulovat přesnou vědeckou metodologii pro datování událostí v biblickém i klasickém mýtu, použil jako výchozí událost Jásonova hledání zlatého rouna; a podobně jako jiní zednářští a esoteričtí spisovatelé vykládal toto hledání jako alchymickou metaforu. Snažil se také přísně postihnout hermetickou "korespondenci" nebo vztah mezi hudbou a architekturou. A stejně jako mnoho zednářů přisuzoval velký význam rozvržení a rozměrům Šalamounova chrámu. Věřil, že rozměry a poloha chrámu skrývají alchymickou formulaci; a věřil, že starověké obřady v chrámu zahrnovaly alchymické postupy.
Takové zájmy z Newtonovy strany nás do jisté míry překvapily. Jistě se totiž neshodují s obrazem jeho osobnosti, který se traduje v našem století - s obrazem vědce, který jednou provždy oddělil přírodní filosofii od teologie. Ve skutečnosti byl však Newton víc než kdokoliv jiný zběhlý v hermetických textech a jeho vlastní postoje odrážely hermetickou tradici. Jako hluboce náboženský člověk byl posedlý hledáním Boží jednoty a sítě souvislostí vlastních přírodě. Toto hledání jej přivedlo k výzkumu posvátné geometrie a numerologie - studiu vnitřní povahy tvaru a čísla.
Díky svému spojení s Boylem praktikoval také alchymii - a Boyle považoval Newtonovo alchymické dílo za velmi význačné. Kromě osobně glosovaných kopií "rosekruciánských" manifestů zahrnovala jeho knihovna více než sto alchymických děl. Jedno z nich, spis Nicolase Flamela, dokonce pracně vlastnoručně opsal. Newton se o alchymii zajímal po celý život. Vedl rozsáhlou a záhadnou korespondenci o tomto předmětu bádání s Boylem, Lockem, Fatiem de Duilliere a dalšími. V jednom dopise dokonce uváděl jistá klíčová slova.
Newtonovy vědecké zájmy byly mnohem méně ortodoxní, než si většina lidí představuje, a to platilo ještě větší měrou o jeho náboženském smýšlení. Stavěl se naprosto militantně nepřátelsky, i když klidně, proti myšlence trojjedinosti. Zavrhoval také tehdy tak módní deismus, který redukoval vesmír na rozlehlý mechanický stroj, který sestavil Nebeský strůjce. Zpochybňoval božství Ježíše a horlivě sbíral všechny spisy na toto téma. Vyvracel také celkovou pravdivost Nového zákona, protože podle jeho názoru byly určité pasáže upravované v 5. století. Hluboce se zajímal o gnostické hereze a napsal o jedné z nich samostatnou studii. Na popud Fatia de Duillierea projevil Newton také očividnou a překvapivou sympatii ke kamisardům, neboli prorokům z Cévennes, kteří se krátce po roce 1705 začali vynořovat v Londýně. Stejně jako kataři pocházeli z jihu Francie a jejich jméno jim bylo dáno podle jejich bílých košil. Stejně jako kataři vehementně protiřečili Římu a zdůrazňovali nadřazenost "gnosis" , tedy přímého poznání nad vírou. Stejně jako kataři zpochybňovali Ježíšovo božství. A stejně jako kataři byli brutálně vojensky potlačeni - křížovou výpravou v 18. století. Když je vyhnali z Languedocu, nalezli útočiště v Ženevě a Londýně.
Několik týdnů před smrtí Newton s pomocí několika blízkých přátel systematicky spálil mnoho krabic spisů a osobních listin. Jeho současníky překvapilo, že na smrtelném loži nepožádal o poslední pomazání.

Dějiny starověké Indie

16. května 2009 v 10:00 | Girls |  Referáty

Dějiny starověké Indie

//<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>
Dějiny Indie mají název podle Paňdžábu, Pětiříčí řeky Indu. Jsou mladší než dějiny mezopotamské, egyptské a palestinské. Odehrály se ve třech civilizačních vlnách, kdy sjednocující a kulturní roli sehrálo staré indické náboženství.

Harappská (protoindická) kultura

Harappská (protoindická) kultura byla v 2. pol. 3. tisíciletí př.n.l. Pojmenování vzniklo podle města Harappa, které bylo prvním centrem, a druhým bylo Móhandžó-daro, vzdálené asi 500 km od Harappy. Obě místa jsou historicky doložená. V oblasti Harappy byly nalezeny sýpky na obilí a pozůstatky staveb z cihel. V oblasti Móhandžó-daro byla nalezena kanalizační síť, nástroje a zbraně z bronzu a železa.

Civilizace Árjů

Civilizace Árjů, která se v Indii objevila v polovině 2. tisíciletí př.n.l.. Tato vlna je pokročilejší, vytvořila společenské struktury: kněží - brahmáni, kšátriové - elita vládnoucí v Indii, vajšové - pracovali v zemědělství, obchodě…, šúdrové - nejchudší vrstva.
V rámci civilizační vlny Árjů sehrává velkou roli náboženství:
 1. náboženství véd 1500 - 1000 př.n.l. Jedná se o staré památky, především básnické (žalmy). Lze z nich vyčíst podobu života Árjů. Je to mytické, kultické náboženství. Ind boha oslavoval pomocí kultické oběti (v obětování spatřoval náboženský úkon).
 2. náboženství upanišad 1000 - 500 př.n.l. Jedná se o 200 textů především literárních, ale současně i náboženských, z nichž lze vyčíst novou etapu staroindických náboženských představ a jejich pojetí. Od náboženství véd se liší tím, že vlastní náboženský přesah. Ten se projevuje tím, že kromě boha Brahmy, který existuje mimo člověka, uznávají ještě druhého boha Atmána, což je bůh uvnitř člověka. Věřili v reinkarnaci (=převtělování). Stav posmrtné blaženosti se nazýval karma. Z tohoto náboženství se vyvinul hinduismus.
 3. buddhismus: je odvozen od bájného Buddhy. Dodnes stojí základní historicko-náboženská otázka, zda se jedná o náboženský systém nebo o projekt morální (mravní). Buddha totiž tvrdí, že příčinou lidských problémů a konfliktů jsou vnitřní lidské chtíče. Stav posmrtné blaženosti se nazývá nirvána.
V době Árjů se vytvořila politická střediska: Kóšala, Magadha. Došlo mezi nimi k boji, ve kterém Magadha zvítězila. Bylo ustaveno nové hlavní město Pátaliputra.

Dynastie Maurjů

Dynastie Maurjů využije zmatků v zemi, které vznikly v důsledku útoku Alexandra Velikého v letech 327 - 325 př.n.l. Moci se ujímá vůdce Čandragupta. Největšího rozkvětu země dosahuje za Ašóky, který zemi sjednotil v jeden celek. Dostal se do styku se Sýrii. Stará Indie se dostala na vrchol.

Kultura

Vznikly dva eposy - Mahábháratam,která se skládá ze 200 000 veršů, jedná se o největší dílo všech dob, a Rámájanam.
//<![CDATA[ //]]>

Zeměpis - Velkomoravská říše

16. května 2009 v 10:00 | Girls |  Referáty
Velkomoravská říše z 9. stol. vznikla v oblasti Moravy, Slovenska a Dolních Rakous. Byl to ranně středověký útvar, který je možno na základě jeho vlivu zařadit po bok Byzantské a Bulharské říše. Vznikla v letech 830 - 833, a to spojením oblastí slovenského nitranska (byl odtud vyhnán kníže Pribina) a soustavy hradišť Starého města na Moravě. Hlavními sídly se stal moravský Velehrad a Děvín u Bratislavy.
V počátcích formování Velkomoravské říše za Mojmíra I. 830 - 846 se ukázalo, že se Velkomoravská říše ocitla uprostřed boje dvou liturgií, západní řezenské a solnohradské, která přinášela křesťanství v jazyce latinském a německém, a východní byzantské, pro niž se velkomoravští panovníci rozhodli. Stalo se tak v r. 862, kdy se nový panovník Rastislav 846 - 871 obrátil na byzantského sultána Michala III. o poskytnutí mise dvou věrozvěstů, kteří by u nás kázali a rozšiřovali křesťanství v jazyce staroslověnském.
V r. 863 jsou k nám vysláni bratři (nejen duchovní, ale i pokrevní) Konstantin a Metoděj, z oblasti Soluně - Thesálie. Byli absolventy cařihradské univerzity. Zejména Konstantin patřil k nejvzdělanějším lidem tehdejšího světa. Na Velkou Moravu přišli dobře připraveni. Vytvořili jazyk - hlaholici, a tu zde uplatňovali, jejím prostřednictvím christianizovali Velkomoravskou říši. Byli úspěšní i v tom, že překonávali pohanskou tradici a pohanské zvyky. Brzy proti nim vznikla opozice ze strany německých kněží - rozhodujícím činitelem byl biskup Wiching. Posílali na ně stížnosti do Říma. Nakonec jsou Konstantin a Metoděj povoláni papežem do Říma. Jdou kolem Blatenského jezera, kde už vládl Pribinův syn Kocel.
V Římě jsou oceněni, je uznána jejich práce. Konstantin se zde vážně rozstonal, vstoupil do kláštera, přijal řeholní jméno Cyril a v r. 869 umírá. Metoděj obdržel titul arcibiskupa panonského. Vrátil se na Moravu a pokračoval ve své misi. V r. 871 se vlády zmocnil Svatopluk. Svého strýce vydal Němcům, je vězněn, oslepen. Po nějakou dobu je vězněn i Metoděj. Němečtí kněží neustávají v tlaku proti Metodějovi, proto musí znovu do Říma. Šel přes Cařihrad, což byla zřejmě snaha o spojení východní a západní církve, ale neuskutečnila se. V Římě je opět potvrzen moravským arcibiskupem. Vrací se na Velkou Moravu a zde žije nikoli bez problémů až do své smrti v r. 885. Metoděj je údajně pochován v moravském Velehradě, ale jeho hrob se nikdy nepodařilo najít. Po Metodějově smrti náboženská a duchovní tradice na Velké Moravě končí. Menší část jeho žáků odchází na západ do Čech a další část do Kocelovy říše.
Po velkomoravské duchovní tradici zbude podnětná literární tradice. Výchozím činitelem byla christianizace, literatura je toho důkazem. V době zániku velkomoravské duchovní tradice již vládli Svatoplukovi nástupci, kteří nežili ve shodě a tím zemi oslabovali. V letech 903 - 907 Velkou Moravu vyvrátí Uhři a Velkomoravská říše padá. Vklad Velké Moravy nezanikl. Papež Jan Pavel II. dokonce Cyrila a Metoděje označil za duchovní spolutvůrce ranně středověké Evropy.
-----

Zeměpis - Paříž

16. května 2009 v 9:58 | Girls |  Referáty
Paříž

Paříž (francouzky Paris) patří mezi nejznámější světová velkoměsta. Představuje politické, vědecké a kulturní centrum Francie, její aglomaraci se se soustředuje i řada velkých průmyslových podniků.Odedávna přitahovala pozonost malířů, básníků,spisovatelů,a především romantiků. Metropole mody, elegance a luxusu si i nadále pěstuje pověst klenotu na řece Seině. Budova Invalidovny nechal postavit král Ludvíl XIV. Pro vojáky,kteří během válečných tažení utrpěli vážná zranění s trvalými následky.Dnes jsou zde sbírky ojenského muzea a také sem byly uloženy ostatky Napoleona Bonaparte. Při tavbě Eiffelovy věže byla použita nová technická řešení a odvážná konstrukce se stala na více než 30 letnejvýšší stavbou světa.
Založení města: První osadníci připluli do míst dnešní francouzké metropole v rybářských člunech. Jednalo se o keltský kmen Parisiů. Západněod Paříže se rozkládá velkolepý královský zámek Vesailles. Neopakovatelnou atmosféru místaumočnují pečlivě udržované parky s působivými fontánami.
-----

Péče o nehty začíná životosprávou.

16. května 2009 v 9:57 | Girls |  Návody ... pro holky

Péče o nehty začíná životosprávou.
Péče o nehty
Péče o nehty
Péče o nehtyPéče o nehtyPéče o nehtyPéče o nehtyPéče o nehty před

Špatné nehty nepodceňujte

Víte, že stav nehtů vypovídá i o tom, jak se daří vám a vašemu tělu?
Posezení v pražském Asklepionu u manikérky Jany Listíkové zahrnovalo hlavně ošetření mých nehtů, takže jsem se na něj velmi těšila. Po uvítání jsem se usadila do speciálního křesla a kosmetička se mohla pustit do díla.
Nejprve mi nehty úhledně zapilovala papírovým pilníkem. Kosmetička doporučila používání právě tohoto typu, maximálně lze prý využít pilník skleněný. Ten má ale jednu nevýhodu: nedostane se úplně do všech míst, protože je širší. Pilníkem je také nutno mířit vždy jedním směrem. Kosmetičce se povedlo vytvořit na mých nehtech stejný tvar a přizpůsobit je i jedné délce, což jsem považovala za nemožné.
Péče o nehty

Jak Nehty rostou

* Nehty rostou rychleji ve dne, na rukou, v létě a v období dětství.
* Naopak nejpomaleji v noci, na nohou, v zimě a ve stáří.
* Nehet vyroste o 0,045 mm za den. Odrůstá za 4 až 7 měsíců na rukou a za 8 až 12 měsíců na nohou.
Poté se manikérka zaměřila na to, aby zjistila, jaké mají moje nehty potíže. Vzala si velkou lupu a prohlédla moje nehty jeden po druhém. A k mému překvapení zjistila, že mají celkem typický problém : jsou suché. A proto bych péči o nehty měla tomuto problému přizpůsobit.
Suché nehty se také snáze lámou, hůře dorůstají a nejsou pevné. V případě takových nehtů je důležité hlavně zvláčňovat je a jejich okolí.
Zároveň se často třepí a šupinkovitě odlupují. V takovém případě je rozhodně neodtrhujte! Chorobu byste totiž ještě zhoršili a prodloužili. Zde je nutno také podotknout, že nejnovější trend - gelové nehty - většina profesionálních manikérek neschvaluje, protože přírodní nehet velmi trpí. Po odtržení umělého nehtu je nehet původní velmi slabý a trvá dost dlouhou dobu, než se vzpamatuje.
Péče o nehty

Péče o nehty krok za krokem

Kosmetička mi tedy napřed ruce pořádně zvláčnila. Nejprve promastila kutikuly, tedy kůžičku kolem nehtu, speciálním olejem a dále použila speciální výživu na nehty. Ta obsahovala zinek, který pomáhá proti záděrám. Moje ruce pomocí emulze promasírovala a opatřila speciálními vyhřívanými návleky, ve kterých spočinuly zhruba deset minut. Teplem se emulze vsákla ještě více do pokožky rukou, přebytečnou emulzi pak kosmetička setřela.
Péče o nehty
Péče o nehty
Ruce mi poté namočila, nehty důkladně vyčistila a začala pomocí brusky odstraňovat přebytečnou kůžičku kolem nehtů. Bruska sice temně vrčela, ale nijak to nebolelo. Poté jsem absolvovala ještě peeling a mohlo se přejít ke zkrášlování. Jana mi na nehty nanesla několik vrstev laků, včetně regeneračního. Na fotografii vidíte výsledek. Povedlo se, co říkáte?
Péče o nehty

Jak na to doma

Z čeho se nehet skládá

Nehet se skládá z několika částí: zárodečné tkáně, ve které se tvoří nehtová ploténka, lunuly, což je nehtový měsíček, kde je nehet připevněn, kutikuly, tedy nehtové kůžičky, hyponychia, kůžičky pod volným okrajem nehtové ploténky, a epochynia, kůžičky, která přechází ze zadního nehtového valu.
Domácí péče o nehty pochopitelně není tak profesionální jako v salonu, ale je mnoho z nás, kdo si prostě na manikúru dojít nemohou, a přesto chtějí mít kvalitní nehty. Pokud si budete provádět ošetření nehtů doma, postupujte tedy následovně:

1. Nejprve nehty zapilujte papírovým pilníkem do jednoho tvaru.
2. Připravte si misku s vodou, do které přidejte trochu mýdla a olejíčku a konečky prstů do něj na pár minut ponořte.
3. Štipkami odstraňte záděry směrem od nehtového kořenu nahoru a proveďte peeling.
4. Pokud nemáte profesionální emulzi na peeling, vytvořte ji z medu, citronové šťávy a soli.
5. Poté můžete aplikovat lak na nehty: nejprve podkladový, poté dvě vrstvy běžného laku a jednu vrstvu laku krycího.
Péče o nehty

Špatný nehet může signalizovat chorobu

Nemoci nehtů se projevují změnami tvaru, povrchu a barvy nehtu. Neměli bychom je brát pouze jako estetický problém, protože mohou signalizovat celou řadu onemocnění.
* Změny nehtů:
- v nehtové ploténce
- v nehtovém lůžku
- v nehtových valech
* Nehty ve tvaru hodinového sklíčka se vyskytují u paličkovitých prstů a taková porucha může signalizovat onemocnění plic, intoxikaci arzénem, mědí nebo fosforem; nebo je najdeme u narkomanů, kteří berou heroin.
* Nehtová ploténka miskovitě prohloubena, nehet tak vypadá jako lžička; může značit třeba lupénku nebo příjici.
* Šířka nehtové ploténky a jeho lůžka větší než jeho délka, dále může být nehet výrazně malý, deformované mohou být také nehtové ploténky nebo může být rozšířena rohová vrstva.
* Nejčastěji trpí povrch nehtu. Velmi typickou vadu představují podélně vroubkované nehtové ploténky, které mohou znamenat třeba poruchy cirkulace nebo revmatoidní artritidu. Tzv. Beaunovy-Reilovy linie se projevují tak, že nehet protínají konvexně zakřivené brázdy, které jsou souběžné s nehtovým měsíčkem; může jít o příznaky lupénky nebo nedostatku zinku, ale standardně je pozorujeme u kojenců. Dále vás může trápit tzv. dolíčkování nehtů, nehtová ploténka se může rozštěpit na dvě či více částí nebo se nehet může zcela uvolnit z lůžka. Všechny tyto závady jsou příznaky celé řady nejrůznějších chorob.
* Změny barevnosti nehtu (nehty mohou být žluté, modré, hnědočerné, zelené či bílé) také poukazují na mnoho různých chorob nebo jde o působení různých látek, jako je třeba hena či hypermangan.
Péče o nehty

Zeměpis - Afrika

16. května 2009 v 9:57 | Girls |  Referáty
Afrika

1. Poloha
Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Afrika je se svou rozlohou - 30 319 000 km2 po Asii druhým největším kontinentem, jemuž náleží více než pětina pevniny.
Nejsevernějším bodem je Bílý mys (Tunisko) 35°21' severní šířky, nejjižnějším bodem je Střelkový mys (JAR) 34°52' jižní šířky, nejzápadnějším bodem je Zelený mys 17°38' západní délky a nejvýchodnějším bodem je mys Rás Hafun 51°23' východní délky.

2. Členitost povrchu
Afrika má ze všech světadílů nejmenší členitost pobřeží. Významným zálivem je jen otevřený Guinejský záliv na západním pobřeží, nejvýznamnější zálivy na severním pobřeží jsou Velká Syrta a Malá Syrta ve Středozemním moři.
V Indickém oceánu leží největší ostrov Madagaskar s rozlohou 586 tis.km. V Mosambickém průlivu se nachází souostroví Komory (s dosud aktivní sopečnou činností) a východně od Madagaskaru leží skupina sopečných ostrovů Maskarény.V Atlantickém oceánu leží největší a světově známé Kanárské ostrovy (s činnými sopkami) a Kapverdské ostrovy.
Tektonickými pohyby (v třetihorách) vznikly ve východní Africe příkopové propadliny, které v dnešní době z větší části vyplňují jezera, a sopečné kužele. Největší horou Afriky je vyhaslá sopka Kilimandžáro ( 5895 m ).Ve východní části se rozkládají i rozsáhlé lávové plošiny, z nichž největší je Etiopská vysočina. V centrální Africe je rozlehlá Konžská pánev, v jižní Africe spadají příkře do Indického oceánu Dračí hory. Dalším významným geografický pojmem, který charakterizuje povrch Afriky, je poušť. Ve středu Afriky můžeme naleznout deštné pralesy, které postupně směrem k jihu nebo severu přecházejí v savany, stepi, polopouště až v pouště - na severu Afriky se rozkládá největší poušť světa Sahara (s rozlohou 8 mil.km), na jihu např. polopouštní plošina Kalahari a poušť Namib. Savany, stepi, polopouště a pouště jsou pro Afriku typické, zabírají více jak 2/3 celého kontinentu a dále se šíří. Jižní okraj Sahary lemuje Sahel (z arabštiny, znamená okraj, břeh, až 400 km široký), pás polopouští a poušťnatějících savan.

Největší ostrovy
Název Rozloha v km2
Madagaskar 586588
Sokotra 3579
Reunion 2510
Bioko 2017
Nejvyšší hory
Název Výška v m
Kilimanjaro 5895
Kirinyaga 5199
Ngaliema 5149
Ras Dashen 5109

3. Klimatické poměry
Při své poloze při rovníku a obou obratnících je Afrika nejteplejším světadílem. Základní klimatické rozdíly jsou podmíněny změnami v poměrech tlaku vzduchu nad pevninou a sousedními oceány. Menší vliv mají i horopisné poměry a cirkulace mořských proudů.
Rozlišují se tu dvě základní klimatická pásma, která se dále člení:
Rovníkové tropy
- Konžská pánev a pobřeží kolem Guinejského zálivu
- tropická zóna s vlhkým a horkým podnebím po celý rok
- tropické dešťové pralesy, těžba vzácných dřevin
- vliv monzunů
Střídavě vlhké tropy
- horká a vlhká léta, nestejně dlouhá a výrazná období sucha v zimní polovině roku
- rozkládá se po obou stranách rovníkového pásma (přibližně k 15° SŠ a
18° JŠ)
- rozdíly v období sucha a dešťů
Suché tropy
- extrémně suché a horké podnebí s nedostatečnými srážkami a nejteplejšími místy kontinentu
- území Sahary, pouště Kalahari a Namibie
Subtropické podnebí
- malé území na severu a jihu Afriky
- suché a teplé léta s občasnými vpády horkého saharského vzduchu a vydatnějšími srážkami v zimním období

4. Vodstvo
Většina afrických řek je charakteristická nepravidelnými odtokovými poměry i tvary říční sítě. Vodní režim ovlivňují zejména rozdíly mezi srážkovými úhrny tropických vlhkých oblastí a suchými pouštěmi. Nejrozsáhlejší bezodtoké oblasti, které celkově zabírají skoro třetinu kontinentu, leží v prostoru Sahary, Čadské a Kalaharské pánve. Více než třetina Afriky odevzdává své vody Atlantskému oceánu.
Kongo, druhá na vodu nejbohatší řeka světa, je dlouhá 4 835 km a odvodňuje
3 822 tis. km2 Konžské pánve s okolím, včetně hlubokého jezera Tanganika (32 880 km2) a Kivu. Jeho nejsilnějšími přítoky jsou Ubangi-Uele zprava a Kasai zleva.
Niger na svém rozsáhlém povodí (2 092 tis. km2) a 3 160 km dlouhém toku sbírá vody mnohem méně, poněvadž jeho střední tok zasahuje hluboko do suché saharské oblasti. Jeho nejvýznamnější přítok Benue je 1 450 km dlouhý. Senega, Oranje, Volata a další řeky atlantského úmoří jsou už mnohem slabší. Veletokem pobřeží Indického oceánu je především mocná Zambezi s proslulými Viktoriinými vodopády a mohutnými vodními díly.
Nil je jediný africký veletok, který odevzdává své vody Středozemnímu moři. Má rozsáhlé povodí 2 880 tis. km2, avšak od ústí Modrého Nilu a Atbary z Etiopské vysočiny jeho vod ubývá. Úbytek působí nedostatek přítoků a velký výpar v pouštích na jeho dolním a středním toku, kde jeho hladina silně kolísá. Protéká členitým Viktoriiným jezerem
(68 800 km2) a v řadě úseků je splavný.

Největší jezera
Název Plocha v km2 Max. hloubka v metrech Nadm. výška v metrech
Viktoria 68800 125 1134
Tanganjika 32880 1470 773
Nyasa 28480 785 473
Chad 12000 4 340
Nejdelší řeky
Název Délka v km Povodí v km2
Nil/Nilu 6671 2881000
Congo/Zaire 4835 3822000
Niger 4160 2092000
Zambezi 2260 1450000

Zeměpis - Česká republika

16. května 2009 v 9:56 | Girls |  Referáty
Česká republika

Seznamte se s Českou republikou - její kulturou, ekonomickou situací i životní úrovní. Objevte kouzlo nečekané rozmanitosti České republiky - státu v srdci Evropy. Přesvědčte se o jejích přírodních krásách a zasaďte ji do geopolitického kontextu. Zjistíte, že i menší evropské státy přispívají do světového kulturního dědictví svým nepostradatelným dílem.
Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu.
Od roku 2004 je Česká republika členem Evropské unie, ale je také aktivním členem širšího spektra mezinárodních organizací. Ročně navštíví Českou republiku několik miliónů turistů mířících za kulturou, sportem i odpočinkem. Dlouhodobě zde žijí tisíce podnikatelů a studují tisíce mladých lidí z celého světa.
Přinášíme vám to nejzajímavější a nejdůležitější, co by vás o České republice mohlo zajímat. Můžete se seznámit s obecnými informacemi o této zemi v srdci Evropy, poznat její historii i zajímavou geografii, prozkoumat otázku jak se žije v České republice, anebo zjistit vše podstatné o studiu a s ním související úspěšnou vědou .
Zajímá vás ještě více? Co takhle objevit, jak Češi využívají své přírodní bohatství k relaxaci, jak stále lépe pečují o své zdraví i bezpečnost občanů, turistů i podnikatelů.
V neposlední řadě byste si rozhodně neměli nechat ujít krátké a poutavé nahlédnutí do pozoruhodné české kultury , která má hluboké kořeny i moderní nádech. Abyste mohli navštívit všechny kulturní památky, které se nacházejí po celém území, jistě vás budou zajímat i informace o propracované dopravní síti .
-----

Zeměpis - Tichý oceán

16. května 2009 v 9:55 | Girls |  Referáty
Tichý oceán se otepluje, ryby a ptáci umírají hlady

Abnormálně vysoké teploty v Tichém oceánu způsobily kolaps potravního řetězce podél západního pobřeží Severní Ameriky. Populace mořských ryb a ptáků poklesly na rekordně nízkou úroveň. Vědci se obávají, že globální oteplování začalo nenapravitelně poškozovat život v oceánech.

Teplota vody v severovýchodní části Tichého oceánu se v letošním roce dramaticky zvýšila a dostala se 5 až 7 stupňů Celsia nad normál. Je to naprosto mimořádná situace. "Za posledních 50 let se to nikdy nestalo," konstatoval Bill Peterson, oceánograf z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) se sídlem v oregonském Newportu.

Pokud by byl podobný vývoj zaznamenán o něco jižněji, byl by to jeden z charakteristických příznaků klimatického jevu El Niňo.

Podél západního pobřeží severoamerického kontinentu vanou obvykle na jaře a v létě větry, které ženou teplejší povrchové vody pryč od pevniny. Díky tomu se k hladině dostávají chladné spodní vrstvy vody bohaté na živiny, bez nichž se neobejde fytoplankton (mikroskopické rostliny). Na fytoplanktonu je závislý zooplankton (mikroskopičtí živočichové). Zooplankton je základním jídelníčkem ryb. A ryby jsou zdrojem potravy pro mořské ptáky a savce. Není třeba dlouze popisovat, co se stane, když větry zeslábnou a potravní řetězec se zhroutí. Bohužel právě k tomu letos došlo. Množství fytoplanktonu pokleslo o 75 procent. Americké pobřeží od Kalifornie přes Oregon a Washington až po kanadskou Britskou Kolumbii pokrylo obrovské množství uhynulých mořských ptáků. Testy prokázaly, že ptáci zemřeli hladem.

"Nenacházeli dostatek jídla, tak spotřebovávali energii ze svalů, jater a tělesného tuku," vysvětlila Hannah Nevinsová z kalifornských Námořních laboratoří v Moss Landing (Moss Landing Marine Laboratories, MLML). Bezprecedentní katastrofa zdecimovala populace kormoránů, alkounů a dalších druhů mořských ptáků. Stejně tragické důsledky byly pozorovány u četných druhů ryb, například u lososů a ropušnic.

S dalším oteplováním se bude situace zhoršovat. Pokud se vývojový trend v příštích letech potvrdí, lze očekávat fatální důsledky pro celý ekosystém. "Oceány se obecně oteplují a všechno nasvědčuje tomu, že nás čekají divné časy," posteskl si profesor Ronald Neilson z Oregonské státní univerzity.

Zeměpis - Čína

16. května 2009 v 9:54 | Girls |  Referáty
Čína (China)
Čína je nejlidnatější a třetí největší stát světa, jenž ovlivňuje světovou ekonomiku.
Název CZ: Čínská lidová republika
Název ENG: China
Originální název: Zhonghua Renmin Gongheguo
Hlavní město: Peking (7 030 000 obyv.)
Počet obyvatel: 1 303 658 500
Rozloha (km2): 9 596 960
Hustota osob/km2: 135,4
Umístění: střední a východní Asie
Sousedi: Barma (Myanmar), Bhútán, Indie, Kazachstán, KLDR, Kyrgyzstán, Laos, Mongolsko, Nepál, Pákistán, Rusko, Vietnam
Úřední jazyk: čínština Gramotnost: 86 %
Náboženství: čínská lidová náboženství (20%), buddhisté (8%), bez vyznání (60%)
Národnostní složení: Číňané (Han) (95%)
Politický stav: republika
Členství v mezinárodních organizacích: OSN, APEC
Měna: jüan (CNY) = 10 jiao = 100 fenů
Kurz (Kč): 1 jüan = 2,987 (25. 8. 2005)
Časové pásmo: UTC +8, AWST (Australian Western Standard Time)
Mezinárodní zkratka: CHN
Doména (internet): .cn
Předvolba (telefon): 0086, mobil: 008613
Ekonomika: Jde o rozvojovou zemi, která však jde od začátku nového tisíciletí hospodářsky obrovsky nahoru. Čína hýbe světovou ekonomikou, ovlivňuje finanční trhy. V současné době se do Číny stěhují výroby mnohých firem a nejen těch nadnárodních (hlavně kvůli velmi levné pracovní síly). Jde o jednoho z největších exportérů (5. místo na světě), díky nízkým cenám výrobků tlačí ke snižování cen konkurenci po celém světě. Spotřebovává nejvíce oceli, uhlí, ropy (2. místo za USA) aj. nerostných surovin.
Nízká úroveň inflace, nezaměstnanost cca 10%, hospodářský růst kolem 9%, státní dluh 184 mld. USD (5 roční rozpočtů ČR!).
Hlavní odvětví ekonomiky:
průmysl, zemědělství
HDP (USD): 6 500 mld.
HDP (na 1 obyv. v USD): 5 000
Vodní plocha (km2): 270 550
Velká města: Čcheng-tu, Čchung-čching, Fu-čou, Hong-Kong, Charbin, Kanton, Si-an, Šanghaj (7 920 000 obyv.), Tchien-Ťin (5 795 000 obyv.), Urumči,
Hlavní řeky: Brahmaputra, Huang He, Jang-c´-tiang
Moře: Jihočínské moře, Východočínské moře, Žluté moře
Podnebí: mírný pás, subtropický pás, tropický pás
Úhrn srážek: na S a SV 1500-2000 mm; na S a Z cca 750 mm; západní Tibet, Tarimská pánev jen 100 mm
Roční teploty:v zimě: oblast hl. města v průměru -4,7 stupňů, oblast kolem Šanghaje 3,5 stupňů, oblast kolem Kantonu 13,5 stupňů Celsia; extrémní mrazy až -40 stupňů Celsia (Tibet)
v létě: teplotní rozdíly jsou menší než v zimě; průměrně 22-30 stupňů Celsia; v Tibetu jsou teploty nižší
Reliéf: převážně hornatá; na východě rozsáhlé nížiny, které se směrem na západ země postupně zvedají až do výšek kolem 7000-8000 m; na severovýchodě kolem 4000 m; na jihovýchodě 800-1000 m; na východě kolem 2000 m
Flora: lesy mírného pásu, pouště a polopouště, subtropy, stepy
Fauna: panda velká, gibon, panda červená, jak, takin, himálajská divoká koza, irbis, tygr ussurijský, karas zlatý
Využití plochy: pastviny (42%), lesy (15%), orná půda (10%), ostatní (33%)
Zajímavosti (architektura): Velká čínská zeď, Chrám Nebes, Hongkong (mrakodrapy moderního města), velké množství klášterů
Zajímavosti (příroda): oblast kuželovitého krasu poblíž Li Jang, vápencové kopce (u města Guilin)
Popis státu:
Historie:Archeologické nálezy na dnešním území Číny dokazují, že byla tato oblast osídlena již před 500 tis. lety. Přibližně v 1. pol. tisíciletí př. n. l. zde vládla první dynastie Sia. Po ní vládla historicky již známá dynastie Šang. V letech 1000-771 př. n. l. vláda dynastie Čou. Významnou událostí (jak územně, tak i celosvětově) bylo zavedeno peněz (mince). 771-403 př. n. l. tzv. období Jara a podzimu. 403-221 př. n. l. neustálý boj o moc. V roce 221 př. n. l. došlo k sjednocení roztříštěného území pod vládou Chin Š-chuang-tiho. V tomto období došlo k vybudování Velké čínské zdi, výstavbě zavodňovacího systému, byly sjednoceny míry a váhy a došlo k reformě písma. 206 př. n. l. - 220 n. l. vládne dynastie Chan. Je pokládána za jednu z nejmocnějších v celé čínské historii. Za její vlády došlo k rozkvětu obchodu a kultury a k vynálezu papíru. Léta 220-265 jsou označována jako období Tří říší. Čína se rozpadla na tři státy. Z Indie se na toto území rozšiřuje buddhismus.
V letech 581-618 vláda dynastie Suej, během níž došlo k opětovnému sjednocení Číny. V letech 618-906 vláda dynastie Tchány, během níž se Čína stala nejvýznamnějším státem Asie a ve světě. Došlo k velkému hospodářskému a kulturnímu rozvoji, vynálezu knihtisku. A také ke kulturnímu a duchovnímu obohacení díky kontaktům s Japonskem a státy jižní a západní Asie. 906-960 období vlády Pěti dynastií. V letech 960-1279 vláda dynastie Sung. Za její vlády došlo k rozvoji vědy, obchodu, peněžního hospodářství. V letech 1279-1368 ovládli celou Čínu Mongolové a založili dynastii Jüan. Mongolové byli v druhé pol. 14. stol. vyhnáni.
1368-1644 vláda dynastie Ming, hlavním sídlem se stává Peking. Došlo k rozvoji námořních výprav, stavbě lodí, výrobě porcelánu, látek a uměleckých předmětů, rozvoji lidové kultury.
1644-1911 vláda mandžuské dynastie Čching. Obnovení moci Číny. Podpora vědy a umění. Rozšířili vliv Číny na Tibet, Mongolsko a Západní Indii. Rozvoj obchodu s Anglií. V letech 1839-42 došlo k tzv. opiové válce mezi Čínou a Anglií, která sem dovážela opium. Čína byla poražena a byla nucena postoupit Anglii město Hongkong. Posléze došlo k dalším opiovým válkám. 1894-95 probíhala první japonsko-čínská válka. Po ní si Japonsko zajistilo na Číně řadu privilegií. Na přelomu 19. a 20. stol. narůstá odpor proti pronikání cizinců, který přerůstá v protimandžucké povstání.
Výsledkem bylo vyhlášení Čínské republiky dne 29.12.1911. V roce 1912 zeložen Kuomintang a o devět let později Komunistická strana Číny. V roce 1925 nastala občanská válka. Od roku 1927 boje mezi Kuomintangem (Čankajško) a Komun. stranou Číny (Mao Ce-tung).
V letech 1934-45 další japonsko-čínská válka. Po jejím skončení opět propukly boje mezi Kuomintangem a Komun. stranou Číny.
Po vítězství revolučních sil Osvobozenecké armády Komun. strany Číny byla dne 1.10.1949 vyhlášena ČLR. V roce 1950 obsadila ČLR ostrov Chaj-nan a Tibet. Nová ústava schválena v roce 1954 (zajišťovala regionální autonomii, zrovnoprávnění menšin, svobodu myšlení a svobodu se vyjadřovat, aj.). Vedle státního vlastnictví existuje stále i soukromé vlastnictví.
Roku 1959 potlačeno povstání v Tibetu, 1962 spory s Indií o hranice, 1966-69 kulturní revoluce, 1971 byla ČLR přijata do OSN, 1976 umírá Mao Ce-tung, 1978 podepsána mírová smlouva mezi ČLR a Japonskem, 1979 počátek diplomatických styků s USA.
V letech 1979-89 postupná liberalizace a otevírání se světu. V roce 1989 došlo k potlačení studentského demokratického hnutí a zbavení moci reformního křídla.
V 90. letech došlo postupně k dalším hosp. a polit. reformám, což se pozitivně odrazilo v růstu ekonomiky. Reformy vedly také k růstu korupce a ke zvyšování rozdílů mezi bohatými a chudými. Na konci 20. stol. došlo k navrácení Hongkongu zpod Britské nadvlády.
Čína je nejlidnatější a dle rozlohy třetí největší (po Rusku a Kanadě) stát světa.
Čína se člení na 23 provincií, 5 autonomních oblastí a 4 magistráty.
Obchoduje převážně s USA, Japonskem, Jižní Koreou a dále s Taiwanem a Německem.
Vývoz: potraviny, textil, hedvábí, stroje, rudy a paliva
Dovoz: plasty, stroje, železo, ocel a chemikálie

Jak zvýraznit zapadlé oči?

16. května 2009 v 9:53 | Girls |  Návody ... pro holky
Jak zvýraznit zapadlé oči?


Zajímavý tvar oka, zkuste tento postup. Důležité je správné vykrytí kruhů pod očima a stínů kolem nosu. Použijte světlý tekutý korektor spíše žlutavé barvy, nikdy do růžova. Minimální množství zaťupejte prstem do ztracena. Víčka prosvětlete, klidně i perleťovým stínem. Teď přijde to hlavní, tmavší kontura. Spodní linku veďte podle tvaru oka asi od poloviny směrem ven a protáhněte dál. Tmavším stínem rovněž vystínujte vnější koutek a také hranu oblouku. Tmavý stín ani linka by rozhodně neměly být přes celé horní víčko, ale pokud je budete jenom prosvětlovat bez kontury, žádoucího výsledku nedosáhnete. Dobře vypadá jiskřička třpytu ve vnitřním koutku.

Zeměpis - Rakousko

16. května 2009 v 9:53 | Girls |  Referáty
Rakousko se rozprostírá v délce 575 km ve směru západ-východ a 294 km sever-jih.
Přibližně 60 % země je hornaté povahy a má podíl na Východních Alpách (především Tyrolské Střední Alpy, Vysoké Taury a Nízké Taury, Severní vápencové Alpy, Jižní vápencové Alpy a Vídeňský les). V Horních a Dolních Rakousech, severně od Dunaje leží část starého pohoří Českého masivu, které zasahuje dále do Česka a Bavorska. Na východních hranicích leží pohoří Malé Karpaty.
Velké nížiny leží na východě podél Dunaje, především Alpské předpolí a Vídeňská pánev s Moravským polem, ale i na jihu ve Štýrsku, které je díky podobnosti svojí krajiny k Italské oblasti Toskana nazýváno také často Štýrská Toskana.
Z celkové plochy Rakouska (83 871,1 km²) připadá na kopce a nížiny přibližně jedna čtvrtina. Pouze 32 % leží níže než 500 m. n. m. 43 % rozlohy je zalesněno. Nejníže položeným místem je Hedwighof (okres Apetlon - Burgenland) 114 m n.m. Naproti tomu nejvýše položeným místem je vrchol Grossglockner (3798 m n.m.).
Pět nejdůležitějších geografických útvarů Rakouska:
Část Východních Alp (52 600 km², 62,8 % rozlohy státu)
Část Alpského a Karpatského předpolí (9500 km², 11,3 %)
Předpolí na východě, část okrajové oblasti Panonské nížiny (9500 km², 11,3 %)
Granitové a rulové roviny, část pohoří Českého masivu (8500 km², 10,2 %)
Část Vídeňské kotliny (3700 km², 4,4 %)
Großglockner z jihozápadu
Deset nejvyšších hor Rakouska:
Název Výška Pohoří
1. Großglockner 3798 m Vysoké Taury
2. Wildspitze 3774 m Ötztalské Alpy
3. Weißkugel 3738 m Ötztalské Alpy
4. Großvenediger 3666 m Vysoké Taury
5. Hinterer Brochkogel 3628 m Ötztalské Alpy
6. Hintere Schwärze 3624 m Ötztalské Alpy
7. Similaun 3599 m Ötztalské Alpy
8. Großes Wiesbachhorn 3564 m Vysoké Taury
9. Rainer Horn 3560 m Vysoké Taury
10. Großer Ramolkogel 3550 m Ötztalské Alpy

Jezera
Neziderské jezero
Největší jezero Rakouska je Neziderské jezero v Burgenlandu, ke kterému náleží 77 % svojí celkové rozlohy 315 km². Za ním následuje Attersee s 46 km² a Traunsee s 24 km² v Horních Rakousech. Velké je také Bodamské jezero o rozloze 536 km², k Rakousku však náleží pouze malá část. Jezero totiž leží na hranicích s Německem (spolkové země Bavorsko a Bádensko-Württembersko) a Švýcarskem. Hranice však nejsou na ploše jezera přesně dodržovány.
Pro letní turismus mají vedle hor i jezera velký význam, především Korutanská jezera a oblast Salzkammergut. Nejznámější jsou např. Wörthersee (největší jezero Korutan), Millstätter See, Ossiacher See a Weißensee. Známá jsou také jezera Mondsee a Wolfgangsee na hranicích Salcburska a Horních Rakous.
Politická geografi
Rakousko je rozděleno do 9 spolkových zemí, které jsou zase rozděleny do 84 okresů a 15 statutárních měst. Okresy se dále dělí na jednotlivé obce.
Geografické umístění některých spolkových zemí má své zvláštnosti, např. Vídeň je zcela obklopena Dolními Rakousy a Východní Tyrolsko sice náleží k spolkové zemi Tyrolsko, ale není s ním fyzicky spojeno. Tato kuriozita vznikla po první světové válce, když v roce 1918 připadlo Jižní Tyrolsko Itálii. Tím se stalo Východní Tyrolsko exklávou Tyrolska.
Ekonomika
Rakousko je v hodnocení podle HDP na obyvatele 10. nejbohatším státem světa - v tomto ukazateli dosahuje hodnoty 32700 USD na obyvatele (dle CIA - The World Factbook 2006).

Jak opticky zvětšit/zmenšit rty?

16. května 2009 v 9:52 | Girls |  Návody ... pro holky
Jak opticky zvětšit/zmenšit rty?V prvním případě na rty patří jenom velmi světlá rtěnka či lesk, pokud se na to cítíte, tak v sytě růžové - tato kombinace je hitem londýnského podzimu.
TIP: při konturování se na sebe usmějte do zrcadla, zpevní to tkáň rtů a můžete tužku dobře opřít. Správná tužka dobře kreslí, ale není příliš měkká. Zkuste ji nechávat v ledničce.
Světle nalíčené lesklé rty vypadají o dost větší. Při nanášení podkladu přejeďte i rty a světlou konturovací tužkou v barvě rtů, ne tmavší, obtáhněte precizně vnější konturu rtů. Pokud si dáváte lesk, můžete velmi opatrně přetáhnout horní okraj rtů v srdíčku, efekt vás mile překvapí.
Naopak, pokud máte pocit, že máte příliš velké rty, volte matnější neutrální odstíny. Opět rty přetřete při nanášení podkladu trochu makeupem a opět použijte ostrou tužku v neutrálním odstínu, ale tentokrát těsně pod konturou rtu.

Zeměpis - Wales

16. května 2009 v 9:52 | Girls |  Referáty
Wales

Wales (velšsky Cymru), je země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s omezenou autonomií, rozprostírající se západně od Anglie na západě ostrova Velké Británie. Wales obývá keltský národ Velšanů.
Často se používá také termín Knížectví Wales, anglicky Principality of Wales, velšsky Tywysogaeth Cymru, přestože žádný velšský kníže ve velšském správním systému ani neexistuje, a termín Velšské knížectví nepatří k nejoblíbenějším. Wales ztratil nezávislost už roku 1282, kdy jej dobyl anglický král Edward I. anglický. Od roku 1301 tradičně náleží následníkovi anglického a později britského trůnu titul kníže z Walesu. Metropolí Walesu je od roku 1955 Cardiff, třebaže je Caernarfon místem kde je udělován titul kníže z Walesu, a v Machynllethu sídlil parlament, jenž svolal velšský vůdce Owain Glyndŵr během svoji revolty počátkem 15. století. Od roku 1999 má Wales po dlouhém období přímé anglické a britské správy (trvající od roku 1536, kdy byl Prvním aktem o unii právně i administrativně spojen s Anglií) opět autonomii. V čele Walesu je od té doby velšské národní shromáždění (National Assembly for Wales), které má omezené pravomoci.

Geografie
Wales se rozkládá na poloostrově na středozápadě Velké Británie. Má rozlohu přibližně 20 779 km². Od severu k jihu měří asi 274 km a od západu k východu asi 97 km. Wales hraničí na východě s Anglií, a s mořem na ostatních třech stranách: s Bristolským průlivem na jihu, se Svatojiřským průlivem na západě, a Irským mořem na severu. Velšské pobřeží má délku 965 km. Při pobřeží Walesu se nachází několik ostrovů, z nichž je největší Anglesey na severozápadě.
Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu se nachází v jižním Walesu ve městech Cardiff, Swansea a Newport a jejich okolí.
Wales je převážně hornatý, zvláště na severu a ve středu. Hory byly vymodelovány během poslední doby ledové. Nejvyšším hory ve Walesu se nacházejí ve Snowdonii. Nejvyšší horou Walesu je zdejší hora Snowdon (1085 m).
Ve středním Walesu se rozkládá Kambrické pohoří, na které na jihu navazuje pohoří Brecon Beacons.
Moderní hranice Walesu a Anglie jsou hodně umělé; byly definovány převážně v 16. století na základě feudálních hranic. S výjimkou potvrzení Monmouthshiru jako části Walesu v roce 1968, nebyly nikdy schváleny v žádném referendu a neurčila je žádná hraniční komise, a kopírují Ofův val pouze přibližně.

Jak z očí vyrobit oči svůdně kočičí?

16. května 2009 v 9:52 | Girls |  Návody ... pro holky
Jak z očí vyrobit oči svůdně kočičí?


Svůdné kočičí oko je už trochu obtížnější disciplína, ale je třeba rozhodně to zkusit. Kupte si dobrou černou tužku a směle do toho. Základem je dobře vykreslit výraznější vnitřní linku kolem celého oka - ano, i kolem vnitřního koutku. Nebojte se linku pořádně protáhnout ve vnějším koutku a rozmazat. Zbytek je o psychice: pokud si na sebe takhle po chvíli zvyknete, můžete pokračovat s kombinování tmavých (troufáte-li si, tak opravdu černočerných) a světlých stínů vcelku obvyklým způsobem, jenom vše víc protáhnete směrem ven. Pozor na přechodové hrany mezi barvami, ty tam být prostě nesmějí, zjemňujte prstem či kulatým štětečkem. Naštěstí čím rozmazanějši, tím lepší. A opatrně - vaše pleť musí vypadat jako z porcelánu, takže v žádném případě neodbývejte podklad!

Je aktuální zvýrazňovat oči linkami a stíny, anebo jsou s ohledem na trendy důležitější rty?

16. května 2009 v 9:51 | Girls |  Návody ... pro holky
Je aktuální zvýrazňovat oči linkami a stíny, anebo jsou s ohledem na trendy důležitější rty?


Kouřové oči jsou na večer bezkonkurenční jistota. Možná váháte, zda by Vám takové líčení slušelo - pokud ale dodržíte přesně postup a najdete správnou intenzitu, tak se tohoto stylu už nevzdáte! Základem je ztlumit rty - jinak to není ono. Pokud jste však obdařena plnými rty a přirozeně tvarovaným obočím, rozhodně vyzkoušejte také opak: obočí trochu zdůrazněte šedohnědou tužkou, oči nechte jemné, bez linek, s decentní řasenkou a béžovými stíny, rty vykreslete co nejpřesněji sytou rtěnkou z palety módních odstínů. Letos je velmi pestrá a odstíny vesměs slušivé, vybere si opravdu každý barevný typ. Volte tmavě vínovou, čokoládovou, sytě růžovou... a ještě něco, každá žena by měla mít jednu rtěnku ve "své" sytě červené barvě...